Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Seminariereferat: Snart är vi fler över 65 än under 16 - kris eller möjlighet?

 Hur framställs äldre i medierna och kommer vi kanske i framtiden att behöva arbeta hela livet? Är äldre intresserade av andra politiska frågor än yngre och är dagens generationsklyftor verkligen något nytt? Det var några frågor som togs upp när AgeCap höll ett fullmatat seminarium i Almedalen i turbofart.

Inom 35 år kommer antalet 65-åringar i utvecklingsländerna att öka med 1,5 miljarder. I Sverige är redan cirka 22 procent av alla medborgare över 65 år.
– Snart är vi fler över 65 än under 16. Frågan är om det ska ses som ett problem eller snarare som en möjlighet, påpekade Ingmar Skoog, föreståndare för AgeCap, Centrum för åldrande och hälsa vid Göteborgs universitet.

Fördomar mot äldre mer accepterade

Hur vi ser på äldre beror bland annat på hur pensionärer skildras i medierna, förklarade Maria Edström, forskare vid JMG.
– Antingen finns äldre inte med alls eller också skildras de på ett stereotypt sätt. Man kan säga att det offentliga samtalet lider av ett demokratiskt underskott och att fördomar mot äldre är mer accepterade än andra förutfattade meningar.

Endast cirka 9 procent av dem som syns i medierna är över 65 år och inom fiktionen finns nästan inga äldre alls.
– Däremot börjar reklam alltmer vända sig till äldre, men då gäller de dem som är resursstarka. Den fråga man kan ställa är: Vilka är de som vi inte alls ser?

Antalet äldre i riksdagen blir allt färre, samtidigt som äldre ledamöter ökar i kommunen. Det berättade statsvetaren Maria Solevid.
– Valdeltagandet är generellt mycket högt i Sverige men de som röstar i lägst utsträckning är medborgare över 75 år. De som röstar allra mest är dock personer på 65–74 år. Det finns inga större skillnader i partisympatier mellan åldersgrupperna, även om äldre i något lägre utsträckning än genomsnittet röstar på Miljöpartiet och Sverigedemokraterna. Personer på 50–65 år är de som mest ägnar sig åt att demonstrera, samla in namnunderskrifter och på andra sätt delta aktivt i demokratin.

Förändra attityden till arbete

Sociologen Daniel Seldén påpekade att det är skillnad på en äldre läkare som kanske både kan och vill jobba långt upp i åldern och en undersköterska som kan vara utarbetad redan vid 60 år.
– Vi måste förändra attityden till arbete, det handlar inte bara om försörjning utan om något som är bra både för hälsan och för det sociala umgänget.

Den stora generationsklyftan framställs ofta som ett samtida problem. Men inte mycket är nytt under solen, påpekade historikern Ulrika Lagerlöf Nilsson.
– Kring sekelskiftet 1900 skedde en omfattande urbanisering i Sverige då de unga fick jobb i städernas industrier medan de äldre blev kvar på landet. Eftersom det inte fanns något socialförsäkringssystem väntades ungdomarna både jobba och ta hand om sina föräldrar. 1913 fick Sverige dock, som första land i världen, en statligt reglerad pension.

Samverkan behövs

Panelen bestod av både unga och gamla politiker, medierepresentanter samt företrädare för forskningsfinansiären Forte. Också Göteborgs universitets nya rektor, Eva Wiberg, medverkade. Hon påpekade att problemen och möjligheterna när det gäller en åldrande befolkning är globala; exempelvis Asien kommer inom några år att ha 900 miljoner invånare över 65 år.
– Göteborgs universitets så kallade UGOT Challenges-satsningar handlar om att ta itu med stora globala utmaningar. Vi behöver samverka, både medicinare, historiker, samhällsvetare och alla andra. Det handlar om samarbete inom universitetet, men också med andra lärosäten samt med olika aktörer ute i samhället.

Text: Eva Lundgren
Foto: Johan Wingborg


Seminarium: Snart är vi fler över 65 än under 16 – kris eller möjlighet?

Medverkande från Göteborgs universitet:

 • Ingmar Skoog, föreståndare för AgeCap
 • Maria Edström
 • Maria Solevid
 • Daniel Seldén
 • Ulrika Lagerlöf Nilsson

Övriga medverkande:

 • Anders Palmgren, journalist
 • Ethel Forsberg, generaldirektör, Forte
 • Christina Rogestam, ordförande, SPF
 • Casten Almqvist, vd, TV4
 • Hanna Stjärne, vd, SVT
 • Madeleine Harby Samuelsson, statssekreterare
 • Katarina Brännström, Moderaterna
 • Christina Tallberg, PRO
 • Mårten Roslund, ordförande Grön ungdom