Länkstig

Scary Seafood - den nya maten från havet

Publicerad

Projektet Scary Seafood vill ta vara på outnyttjade marina resurser i våra kustvatten och skapa annorlunda matupplevelser. Det kan handla om djur och alger som är vanliga men som saknar ekonomiskt värde idag, bifångster som inte tas tillvara, eller biprodukter från fiskberedningsindustrin.

Traditionellt äter vi bara ett fåtal arter fisk och skaldjur, särskilt i Västeuropa. Det är bakgrunden till att matfiskar som torsk och hälleflundra idag är kraftigt överfiskade med bestånd som riskerar att kollapsa. Men nu börjar allt fler medvetna konsumenter efterfråga alternativa och mer hållbara produkter från havet.

"Scary" lockar besökare

Projektet vlll ta vara på det växande intresset för ny och lite annorlunda mat. "Scary food" kan uppfattas som exotiskt och spännande, och från bland annat vårt grannland Norge finns flera exempel på hur konceptet lockar matintresserade besökare till mindre orter på landsbygden. Detta skapar utvecklingsmöjligheter för lokala företagare inom upplevelse- och måltidsturism, restaurangbranschen, småskaligt fiske och vattenbruk.

Mer information finns i denna PDF.