Bild
Från vänster: Daniel Ödman, Hans Salomonsson, CEO, och Devdatt Dubhashi, chief scientific officer på EmbeDL. Foto: Almi Invest
Från vänster: Daniel Ödman, Hans Salomonsson, CEO, och Devdatt Dubhashi, chief scientific officer på EmbeDL. Foto: Almi Invest
Foto: Almi Invest
Länkstig

Satsning på optimerad maskininlärning och AI

EmbeDL, ett företag baserat på institutionens forskning om effektiv maskininlärning, har fått finansiering för att ta sin produkt till marknaden. Potentiella kunder finns inom alla områden som använder djupinlärning, från självkörande fordon till sakernas internet.

Chalmers deltagande i EU-projektet LEGaTO, en del av Horizon 2020, ledde till de resultat som ligger till grund för den innovation som EmbeDL har utvecklat. Målet för EU-projektet var att utveckla nästa generations verktygssats för effektiv heterogen databehandling, och EmbeDL använder resultaten tlll optimering av djupa inlärningsmodeller, för att göra dem snabbare och mer energieffektiva utan att kompromissa med noggrannheten.
– Djupinlärning är en kraftfull och framgångsrik teknologi, som kommer att driva nästa generation av AI-enheter för vardagsbruk, till exempel sakernas internet, säger Devdatt Dubhashi, professor på avdelningen för Data Science och AI på Institutionen för data- och informationsteknik.

Devdatt Dubhashi är en av grundarna av EmbeDL och fungerar nu som företagets chief scientific officer. Den stora utmaningen ser han i nedskalningen av stora nätverk som är nödvändig för att de ska kunna köras även på billiga, heterogena hårdvaruplattformar. Kärnan i den teknologi EmbeDL har tagit fram är en kombination av algoritmiska tekniker för att optimera både strukturen och parametrarna hos djupa neurala nätverk, så att de kan skalas ner drastiskt och fortfarande utföra effektiv databehandling med bibehållen noggrannhet. 

Stort industriellt intresse

Almi Invest meddelade nyligen att de investerar 2,5 miljoner kronor i företaget, i emissionen på totalt 7 miljoner kronor deltar även Chalmers Ventures, Stoaf III SciTech AB, Butterfly Ventures och Circus Future.
– Investeringen kommer att användas för att ta produkten till marknaden, med initialt fokus på fordonsindustrin följt av IoT. Under 2021 lanserar vi även teknologin som en molnbaserad plattform, säger Hans Salomonsson, vd, som grundat EmbeDL tillsammans med Devdatt Dubhashi.

Bolaget har lyckats minska antalet beräkningar i djupinläringsmodeller med upp till tio gånger. Efter optmieringen kan modellerna användas på billigare hårdvara och potentiellt bidra till att producenterna sparar stora summor. Mjukvaran kan användas inom samtliga applikationsområden där djupinlärning används, från självkörande fordon till bildigenkänning. Lösningen på förhållandevis tunga beräkningar, som kräver dyr hårdvara och gör det svårt att möta realtidskrav, är avgörande för utvecklingen inom djupinlärning AI.

Det industriella intresset har varit stort från tunga teknikbolag, både nationellt och internationellt. Teknologin har verifierats genom industriella piloter inom fordonsindustrin. EmbeDL erhöll tidigare i år pris från det prestigefyllda internationella nätverket HiPEAC för sin kommersiella potential. Marknaden för optimering av Deep Learning-modeller uppskattas i dagsläget till 3,6 miljarder euro årligen och förväntas växa explosivt inom de närmsta åren.

Pressmeddelande från Almi Invest

Kontakt

Devdatt Dubhashi, professor, avdelningen för Data Science och AI, chief scientific officer EmbeDL.

Hans Salomonsson, CEO, EmbeDL.
hans.salomonsson@embedl.com
073-063 28 37


EmbeDL webbsida

Institutionen för Data- och informationsteknik

Institutionen för data- och informationsteknik är gemensam för Chalmers och Göteborgs universitet.