Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Satsning har gett sex disputerade lärare i redovisning

Publicerad

Redovisning är en av de populäraste inriktningarna bland ekonomstudenter, men Sverige har stor brist på disputerade lärare inom redovisningsämnet. En långsiktig satsning på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet har gett sex disputerade lärare under de senaste två åren.

Sex disputerade lärare kanske inte låter så mycket, men sett mot bakgrunden att det i Sverige bara finns ett 40-tal disputerade lärare i externredovisning är det ett stort tillskott. Handelshögskolan i Göteborg har lyckats bryta den negativa trenden genom en långsiktig satsning.

- Genom stabil finansiering, systematiskt rekryteringsarbete bland intresserade studenter och starkt stöd från både Företagsekonomiska institutionens och Handelshögskolans ledning har vi kunnat vända trenden, säger Jan Marton som är vicerektor på Handelshögskolan.

Handelshögskolans redan upparbetade relationer med näringsliv och revisionsbyråer har också bidragit till framgången. Samtidigt med satsningen öppnades nämligen möjligheten att kunna bedriva forskarutbildning på halvtid vilket innebar att det var möjligt för yrkesverksamma att kunna behålla sina tjänster samtidigt som de arbetade på sin avhandling.

Huvudfinansiärna bakom satsningen är Torsten Söderbergs Stiftelse och Stena.

Läs artikeln ”Bryter negativ trend med strategisk satsning” i branschtidningen Balans