Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Sara Lundqvist har fått Wallanderstipendium för att forska om företags riskstyrning

Publicerad

Sara Lundqvist har fått ett treårigt Wallanderstipendium på 1,6 miljoner kr för att studera om riskstyrning skapar värde för företag. Sara är verksam som forskare vid Företagsekonomiska institutionen, sektionen för Industriell och finansiell ekonomi & Logistik.

I sin avhandling studerade Sara hur företag som var noterade på den nordiska börsen organiserar sin riskhantering. En av komponenterna i riskhantering är riskstyrning som består av den formella strukturen för och organiseringen av riskhantering. Under de närmaste tre åren kommer Sara att studera om riskstyrning är värdeskapande för företag, arbeta fram en teori om riskhantering samt följa upp den tidigare gjorda studien om hur företag organiserar sin riskhantering.

Wallanderstipendiet delas ut av Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse samt Tore Browaldhs stiftelse. Stipendiet är avsett för yngre framstående nydisputerade doktorer inom de ekonomiska disciplinerna. Det ger treårig full finansiering, 1,6 miljoner kr, och syftet är att mottagaren ska kunna uppnå docentkompetens under tiden.