Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Samverkan för integration - svårare än man kan tro

Publicerad

Organizing integration är ett nytt mångdisciplinärt forskningsprogram på Gothenburg Research Institute med målet att skapa ny kunskap för att kunna etablera mer hållbara processer och praktiker för integration av utlandsfödda på arbetsmarknaden. Programmet, som beräknas pågå i sex år, har nu börjat komma igång och i veckan hålls en officiell kick-off som ett första steg för att starta en dialog mellan aktörer som på olika sätt arbetar för integration på arbetsmarknaden.- Från tidigare studier vet man att det görs otroligt mycket när det gäller integration inom offentlig och privat sektor, av ideella organisationer och enskilda personer, men ofta vet man inte om varandra eller så har man förutfattade meningar om varandras aktiviteter och deras resultat, vilket försvårar meningsfull samverkan, säger programledare Andreas Diedrich. Vi ser programmet som en möjlighet att studera denna samverkan i all dess vardagliga komplexitet och med hjälp av resultaten på ett meningsfullt sätt fundera på utveckling av innovativa, mer hållbara samverkansformer.

Integration i praktiken

Forskningsfältet utgörs primärt av Göteborg med kranskommuner och forskarna planerar att göra ett antal närstudier av integrationsprojekt som genomförs av offentlig sektor, företag och ideella organisationer. Forskarna är redan igång med att göra en historisk översikt över integrationsprojekt under de senaste åttio åren samt en kartläggning av integrationsprojekt och andra aktiviteter som pågår i området just nu. Resultaten från dessa projekt kommer sedan att användas i något som fått arbetsnamnet DefeLab: Decent employment for everybody laboratory.

Det finns fortfarande väldigt lite forskning som visar hur integration går till och organiseras i praktiken.

- Det finns fortfarande väldigt lite forskning som visar hur integration går till och organiseras i praktiken. Men vår intention är att detta inte bara ska vara ett teoretiskt projekt, säger Andreas Diedrich. I DefeLab diskuterar forskarna tillsammans med praktikerna och utvecklar tillsammans nya innovativa kopplingar mellan aktiviteterna och organisationerna för en mer hållbar arbetsmarknadsintegration av utlandsfödda.

Projektifiering

Vilka resultat har då framkommit hittills?
- En del av det vi har sett i tidigare studier bekräftas nu: Att aktörer som arbetar med integration inte vet så mycket om varandra, att det finns många förutfattade meningar om vad andra gör och hur väl de lyckas samt att samverkan generellt betraktas som en bra lösning, säger Andreas Diedrich.

Efter ett avslutat projekt går alla involverade tillbaka till sina ”riktiga” jobb.

- Dessutom har vi lagt märke till att det är vanligt med ”projektifering”. Det startas många projekt med syfte att genom samverkan utveckla metoder för integration. Dessa projekt är avgränsade i tid och har tilldelade resurser i form av människor och pengar, men när projekten är slut försvinner också resurserna. När man så mot slutet vill visa vad som uppnåtts inriktas arbetet ofta mot att först och främst visa upp mätbara resultat och inte att uppnå de goda och mera långsiktiga intentioner man hade från början. Det blir med andra ord ofta ingen verkstad av det hela, utan efter ett avslutat projekt går alla involverade tillbaka till sina ”riktiga” jobb.

Populära begrepp

Begreppen i sig är också föremål för forskarnas intresse. Integration är ett begrepp som används mycket och har en positiv klang.
- Men vad menar olika aktörer med integration? Vem ska integreras? Invandrare? Alla? Vad ska man i så fall integreras mot? I projektet kommer vi att problematisera det här begreppet både historiskt och i nutid, berättar Andreas Diedrich.
Ett annat ofta använt och positivt laddat begrepp är samverkan. Här vill forskarna undersöka hur samverkan blir till – eller inte blir till – genom de kopplingar som görs mellan aktörer. Det räcker inte att företrädare för olika företag, organisationer och myndigheter finns på plats. Aktörernas bakgrund, egna intressen och förförståelser om vad som ska uppnås skiljer sig åt och behöver synliggöras om samverkan ska fungera på sikt, menar Andreas Diedrich.

Vill så ett frö

Den kick-off som står närmast på programmet är utformad som en workshop, med deltagare från universitet, företag, kommun, region och civilsamhälle. Tanken med kick-offen är att den ska vara en möjlighet för olika aktörer att mötas och få kännedom om varandras arbete.

- För vår del vill vi få en bättre förståelse för den uppsjö av aktörer som finns inom olika sektorer och vilka utmaningar och möjligheter de möter, säger Andreas Diedrich. Vi vill skapa intresse för frågorna, så ett frö för nya kopplingar mellan aktörer och bygga upp ett nätverk för fortsättningen av vårt program.

Organizing integration är ett mångdisciplinärt program med forskare som har tidigare erfarenhet från forskning inom privat och offentlig sektor samt civilsamhällets organisationer. Forskarna kommer från GRI, Handelshögskolan, Förvaltningshögskolan, Mistra Urban Futures, Chalmers Universitet och Copenhagen Business School.


Läs mer om programmet här.