Länkstig

Sammanfattning av konferens om framtiden för rättsstatsprincipen i EU

Publicerad

CERGU har anordnat en konferens i Stockholm, i samarbete med Sieps, Swedish Network for European Legal Studies, och Handelshögskolan.

Framtiden för rättsstatens principer i EU var ämnet för en konferens i Stockholm den 17–18 april 2023. Under konferensen höll ledande forskare, makthavare och praktiker anföranden på valda aspekter av frågan. Stort utrymme gavs också åt diskussioner med publiken, bestående av personer som arbetar med frågan på olika sätt.

Konferensen anordnades av Svenska institutet för europapolitiska studier (Sieps) i samarbete med Svenska nätverket för europarättsforskning (SNEF), Centrum för Europaforskning vid Göteborgs universitet (CERGU) och Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Mer information om konferensen finns bifogad. Inspelningar från konferensen finns på Sieps-hemsida: https://www.sieps.se/seminarier/#90e7c2c1-76dc-402b-889e-ae931c308aca


Område
Evenemang