Bild
Montane skink
Envist fältarbete och en hel del detektivarbete har lett till att forskare för första gången på hundra år har lyckats lokalisera arten "montane skink" i Lumbo, Mocambique.
Foto: Ali Puruleia
Länkstig

Sällsynt ödla hittad för första gången på 100 år

Publicerad

En anteckning i en bok från 1944 ledde forskare till Lumbo, Mocambique, och en art som inte setts på mer än ett sekel. Nu får ödlan ”montane skink” åter strålkastarljuset på sig.
– Det här fyndet visar vikten av att föra bra fältanteckningar, säger Allison Perrigo, Göteborgs universitet.

Historien om den unika ödlan är en berättelse om envist fältarbete, en hel del detektivarbete och insikten om att bara för att vi inte har sett en art på länge så betyder det inte att den är borta.

Allison Perrigo, föreståndare för Göteborgs centrum för globala biodiversitetsstudier, GGBC, hoppas att fyndet ska påminna dagens forskare om att detaljerade fältanteckningar kan vara avgörande för framtida upptäckter.

Berätta vad ni har hittat!

Bild
skink
Foto: Wilson Monia

– Vi har upptäckt en art, ”montane skink”, som är en slags ödla med små ben som bor i marken. Jag tycker att den ser ut lite som en T-rex med pyttesmå armar, trots att det självklart inte är någon dinosaurie.

– Den här arten sågs senast för mer än hundra år sedan i Lumbo, Mocambique, och en enstaka observation gjordes för 73 år sedan i staden Pemba, Mocambique. Länge har det inte varit känt om den är utdöd eller bara väldigt bra på att gömma sig. Nu vet vi – tack vare studenter i projektet “Extinct or Shy" som leds av Harith Farooq, forskare vid Göteborgs universitet.

Hur gick det till när ni hittade den?

Bild
skink
Foto: Ali Puruleia

– Den här skinken var tydligen vanligt förekommande för hundra år sedan, men under lång tid hade ingen forskare sett den. Skinken hittades i Lumbo 1918 och beskrevs i en vetenskaplig artikel som en ny art 1928, men i artikeln finns ingen bra beskrivning av var den levde. Istället var det en mening i en reseskildring från 1944, av forskaren som upptäckte arten, som ledde sökandet vidare till ett visst område i Lumbo, Mocambique. För hundra år sedan var detta område förmodligen täckt av savann och mangrove vid kusten, men idag utgör området utkanten av en stad med mer än 20 000 invånare. Och här hittade vi skinken!

Varför är den här upptäckten så unik?

– Ibland känns det som vi har jättebra koll på vilka arter som finns var i världen, men så är det inte alltid. Här har vi ett exempel på en art som har funnits i ett befolkat område i flera decennier utan att några forskare har märkt det. Det visar att vissa arter kan finnas i områden nära oss där människor inte alltid tittar. Det är viktig kunskap. Det innebär inte att vi inte ska använda mark eller aldrig låta den urbana miljön växa, men vi behöver förstå att vi ibland påverkar biologisk mångfald utan att känna till det – både direkt och indirekt.

Vad innebär det här fyndet?

– Det innebär att arten kan bedömas i Internationella naturvårdsunionens, IUCN:s, klassifikationssystem. IUCN:s system anger om en art är vanlig eller hotad, och det kan användas i exempelvis kartläggningsprojekt, i skapandet av nationalparker, eller för att finansiera artskydd. Troligtvis kommer skinkens klassificering bli ”hotad”, vilket innebär att området där skinken finns bör prioriteras för att skyddas i framtiden. Dessutom ger upptäckten oss jättebra möjligheter att lära oss mer om arten: Vad äter den? Var bor den mer specifikt? Ser hannar och honor olika ut? Lägger den ägg, eller föds ungarna direkt? Det finns många spännande frågor att ta tag i och svaren kan användas för att skydda arten.

Text: Ulrika Ernström

Kontakt:
Allison Perrigo, telefon 073 784 4974, e-post allison.perrigo@bioenv.gu.se
Harith Farooq, telefon 076 557 7668, e-post harith.farooq@bioenv.gu.se

Mer om projektet

Upptäckten av arten ”montane skink” skedde inom ramen för projektet “Extinct or Shy", ett samarbetsprojekt som leds av Harith Farooq, forskare vid institutionen för biologi och miljövetenskap vid Göteborgs universitet. I projektet deltar även Allison Perrigo, föreståndare för Göteborgs centrum för globala biodiversitetsstudier, GGBC, vid Göteborgs universitet, samt forskare och studenter från Lúrio University, Mozambique.