Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Roger Butlin invald utländsk ledamot av Kungl. Vetenskapsakademin

Publicerad

Den 13e december beslutade KVA att hedra Roger Butlin med inval som utländsk ledamot i klassen för biologi. Inval av utländska ledamöter är ett erkännande av ett livsverk inom forskningen.

Vetenskapsakademin har totalt 470 svenska och 175 utländska ledamöter i sina 10 klasser, alla invalda genom omröstning i akademins församling av ledamöter.

Porträtt av Roger ButlinKungl. Vetenskapsakademin representerar Sveriges mest kompetensstarka och samtidigt oberoende samling av experter inom främst naturvetenskaplig forskning och akademin spelar en viktig roll inte minst när det gäller utvärdering av forskning, utnämnande av pristagare till olika priser och finansiering av forskning. Nobelpristagarna i fysik och kemi utses av akademin, liksom pristagarna för det internationella Crafoordpriset som alternerar mellan biologi, matematik och astronomi.

Roger Butlin är professor i evolutionsbiologi vid universitet i Sheffield samt anställd deltid som professor vid Göteborgs universitet och institutionen för marina vetenskaper. Han är en internationellt mycket framstående forskare inom evolutionsbiologi med fler än 230 vetenskapliga publikationer, de flesta i mycket ansedda evolutionsbiologiska eller generella tidskrifter.

Roger Butlin har också innehaft viktiga uppdrag som huvud- eller biträdande redaktör för ledande evolutionsbiologiska tidskrifter, och som president för European Society for Evolutionary Biology. Roger Butlin har tidigare tilldelats Darwin-Wallace medaljen av Linnean Society of London. Han har också varit innehavare av Tage Erlanders gästprofessur, och han är hedersdoktor vid Göteborgs universitet.