Bild
En man undersöker marken i ett galciärlandskap
Robert Björk i Tarfala, Lapplandsfjällen. I bakgrunden breder Kebnekaise och Storglaciären ut sig.
Länkstig

Arktiska ekosystem under lupp med ny professor

Publicerad

Robert Björk är ny professor i ekosystemvetenskap vid Göteborgs universitet. Hans forskningsområde handlar om biologisk mångfald och hur ekosystemen i Arktis fungerar och påverkas av klimatförändringen.

Arktis är det område som påverkas starkast av klimatförändringarna idag och har värmts upp fyra gånger mer än jordens medeltemperatur de senaste 40 åren.

– Arktis är ett av jordens extremområden. Att försöka förstå hur strukturen i Arktisk biodiversitet kontrolleras och styr ekosystemens funktion är väldigt intressant, säger Robert Björk.

Forskning visar att klimatdrivna förändringar i de Arktiska ekosystemen har en stor påverkan på oss på sydligare breddgrader.

– Det finns starka återkopplingsmekanismer till det globala klimatet som kan förstärka den pågående klimatförändringen, säger Robert Björk, som disputerade 2007 med avhandlingen ”Snowbed Biocomplexity: a journey from community to landscape”.

I avhandlingen undersökte han snölegor, en vegetationstyp som bildas där snön ackumuleras i stora mängder under vintern och som medför att vegetationen blir snöfri sent under växtsäsongen.

Ser tydliga förändringar i fjällvärlden
Just nu ägnar sig Robert Björk bland annat åt ett forskningsprojekt om betydelsen av renbete och mykorrhiza svampar för ekosystemprocesser (Vetenskapsrådet). I ett forskningsprojekt finansierat av Formas studerar hans forskargrupp inverkan av ett varmare klimat på den biologiska mångfalden. Han samarbetar dessutom med modellerare för att förbättra klimatmodeller så att vi bättre ska förstå hur Arktis kommer att förändras i framtida klimat.

– Förändringarna i Arktis och vår fjällvärld är idag väldigt tydliga. Vi förlorar permafrostområden i Sverige och jag har sett hur platser som jag återkommit till efter 10 år har haft markant förändrad vegetation. Främst genom att buskar expanderar och skogsarter etablerar sig på kalfjället, men också hur våta ängar torkat ut och fler våtmarksanpassade gräsarter näst intill försvunnit från platsen, säger Robert Björk. 

Forskaren Robert Björk i lapplandsfjällen
Robert Björks forskning är också länkad till de svenska strategiska forskningsprogrammen BECC (Biologisk mångfald och ekosystemtjänster i ett föränderligt klimat) och MERGE (Modellering av det regionala och globala jordsystemet).

Sedan 2015 leder han forskargruppen Alpin- och Polarekologi (APE@GU) vid Göteborgs universitet. Forskargruppens studier inkluderar både långsiktiga experiment i fält och mer processinriktade laboratorieexperiment. Forskargruppen är vetenskapligt ansvariga för Latnjajaure Fältstation utanför Abisko, där Göteborgs universitet har haft forskning sedan 1990 som en del av det Internationella Tundra EXperimentet (ITEX). Robert Björk har en ledande roll i ITEX styrkommitté. Sedan 2022 är han också viceprefekt med ansvar för forskning vid Institutionen för geovetenskaper, Göteborgs universitet.

AV: JENNY MEYER

Följ Roberts forskning på Twitter