Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Richard Sawatzky - affilierad professor i omvårdnad

Rektor vid Göteborgs universitet har beslutat att affiliera Richard Sawatzky som professor i omvårdnad med start i mars 2018 under en period på fem år. Richard Sawatzky är filosofie doktor, legitimerad sjuksköterska och verksam som professor vid Trinity Western University School of Nursing, Langley, British Columbia i Kanada. 

Dr Richard (Rick) Sawatzky har en så kallad Canada Research Chair inom fältet utfall av personcentrerad vård vid Trinity Western University School of Nursing och är ledande på patientrapporterade utfall vid University of British Columbia Center for Health Evaluation and Outcome Sciences (CHEOS) samt på personcentrerade mätmetoder vid British Columbia Support for People and Patient-Oriented Research and Trials Unit. Han leder även ett forskningsprogram som fokuserar på validering och användning av personcentrerade hälsoutfallsåtgärder och livskvalitetsbedömningsinstrument med särskild tonvikt på att integrera ett palliativt tillvägagångssätt för vård av personer som har kroniska livbegränsande sjukdomar.

Hans nuvarande forskning omfattar projekt om:
a) Utveckling och utvärdering av statistiska metoder för mätning av patientrapporterade utfall i diversifierade populationer
b) Integrering av elektroniska livskvalitets-bedömningar i klinisk praxis för äldre personer som har livsbegränsande sjukdomar och deras anhörigvårdare
c) Urval och utnyttjande av personcentrerade åtgärder för beslutsfattande i hälsovården. Integration av ett palliativt tillvägagångssätt


Dr Sawatzkys kliniska bakgrund återfinns inom palliativ vård och medicinsk sjukvård. Han undervisar i grundutbildningskurser i omvårdnad, medicinsk och kirurgisk omvårdnad, omvårdnad av äldre, hälsovetenskap och kurser om kunskapssyntes och kvantitativa forskningsmetoder inom avancerad nivå.