Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Responsen från lärare viktig vid undervisning i svenska som andraspråk

Publicerad

Vuxna nybörjare i svenska som andraspråk förväntar sig, önskar och uppskattar en allsidig respons från sina lärare – såväl beröm som kritik. En ny avhandling visar att lärarresponsen är en väsentlig del både av lärande och undervisning.

Internationell forskning om lärarrespons i andraspråksklassrummet har i hög grad behandlat språklig korrekthet, vilket Liivi Jakobson menar är alldeles för snävt. I sin avhandling fokuserar hon på helhetsperspektivet. Hon analyserar lärarrespons för nybörjarstuderande i svenska som andraspråk och delar upp det i två dimensioner: responsfokus och responssätt.

– Min avhandling visar att andraspråksstuderande tar lärarresponsen på allvar. De anser att respons är värdefull och reagerar positivt på flera typer av respons. Nybörjare ser respons på språklig korrekthet som viktigast, levererad både som specifikt beröm och specifik kritik, säger Liivi Jakobson, doktorand vid Göteborgs universitet.

Responsens komplexitet

Lärare prioriterar respons i form av förslag, men det finns skillnader mellan lärare vilket visar på responsens komplexitet, påpekar hon.

– Det är viktigt med en god dialog mellan lärare och studerande, vilket kan skapa en ny och bättre förståelse av respons.

I avhandlingen undersöks lärares responspraktik samt lärares respektive studerandes uppfattningar om respons. Det utvecklas även en modell för responsanalys som testas i två delstudier.

– Tillämpningen av den nya responsanalysmodellen skapar resultat som har praktisk relevans för språklärare och lärarstuderande, säger Liivi Jakobson.

Avhandlingen Skriftlig lärarrespons för vuxna nybörjare i svenska som andraspråk: teoretiska perspektiv, responspraktik och uppfattningar försvarades den 8 mars 2019.

Kontakt:
Liivi Jakobson, e-post: liivi.jakobson@svenska.gu.se