Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Regionala forskningsanslag till studier om barnafödande

Docent och universitetssjukhus-överbarnmorska Helen Elden har tilldelats regionala forsknings-och utvecklingsmedel för två studier.

207 000 kronor av de regionala forsknings- och utvecklingsmedlen har tilldelats det så kallade GO-Proveprojektet.  I GO-Proveprojektet ingår bildande av en biobank för analys av biomarkörer och skapande av prediktionsmodeller för komplikationer vid havandeskapsförgiftning (preeclampsi). Studien undersöker den kognitiva funktionen, självrapporterad hälsa och förlossningsupplevelser hos kvinnor med preeclampsi jämfört med friska kvinnor. Utöver detta ingår kvalitativa intervjuer av kvinnor med preeclampsi och deras partners om upplevelser av tillståndet och behandling samt omhändertagande vid sjukdomen. Helen Elden var huvudsökande och övriga medarbetare på institutionen i projektet är biträdande universitetslektor Karolina Linden och professor Ingela Lundgren

Helen Elden har även beviljats 251 000 kronor som för den så kallade SWEPIS-studien. Syftet med denna studie är att i en randomiserad, kontrollerad multicenterstudie undersöka om igångsättning av förlossning efter 41 graviditetsveckor kan minska risken för perinatal mortalitet och morbiditet jämfört med igångsättning av förlossning efter 42 graviditetsveckor (sedvanlig handläggning). I nuläget är ca 3 770 kvinnor inkluderade i studien. Huvudsökande var Professor Henrik Hagberg.