Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Projekt om cancersjuka barns symtomkommunikation får anslag

PicPecc är namnet på ett projekt där ett flervetenskapligt team av forskare från Sverige och Sydafrika kommer att generera nya perspektiv på frågan om symtomkommunikation, hantering och symtomlindring hos barn som drabbas av cancer. I projektet ingår bland andra Joakim Öhlén och Stefan Nilsson vid Institutionen för vårdvetenskap och hälsa.

Det övergripande syftet med projektet Pictorial support in person-centred care for children (PicPecc) är att förbättra symtomlindring och öka välbefinnande hos barn med cancer genom att ge dem förutsättningar till att kommunicera sina symtom utifrån deras egna perspektiv. Projektet kommer att implementera personcentrerad vård för att främja barns hantering, hälsa och välbefinnande. 

Projektet har av Barncancerfonden/Medtech4Health tilldelats 1 500 000 kr för perioden 2020-2022, med medfinansiering av medverkande partners. Projektet har dessutom fått finansiering under 2020 av Centrum för personcentrerad vård (GPCC).  Innovationsprojektet genomförs i samarbete mellan Göteborgs universitet, Högskolan i Borås, Uppsala universitet och Högskolan Väst i Sverige. I Sydafrika ingår University of Cape Town, University of the Free State, University of Pretoria och University of Western Cape.