Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Project granted to investigate effects on antibiotic resistance from spreading sewage sludge on farmland soil

A new project under the theme Environment is launched

The project "Slamspridning på åkermark - långsiktiga effekter på jord och gröda, samt förekomst av antibiotikaresistenta bakterier" was recently granted funding by Svenskt Vatten utveckling 2017-2018. The Project is coordinated by Hushållningssällskapet Skåne, while the Larsson group at CARe is responsible for the microbiology work.