Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Professor Laura Downing tilldelas NIAS-stipendium

Laura Downing, professor i afrikanska språk–Detta innebär att jag på sikt får möjlighet att sammanställa en databas, som gör det lättare att forska på konsonantfonemsystem i afrikanska språk, säger Laura.

Vad är det du har mottagit?
–Jag har fått ett stipendium för en vistelse vid Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences (NIAS-KNAW) i Amsterdam. Stipendiet stöder ett sabbatsprojekt med titeln Undersöka hur laryngala kontraster formar konsonanta foneminventarier. Målet med projektet är att dokumentera laryngala kontraster (som i tog versus dog) för ett stort urval av afrikanska språk och relatera resultaten till aktuella teoretiska och typologiska påståenden om möjliga fonemsystem.

Vad betyder det för dig att få det här stipendiet?
–NIAS-stipendiet ger mig möjlighet att arbeta med mitt projekt under sju månader läsåret 2020/21, med start 31 augusti 2020. Jag valdes ut genom en extern granskningsprocess som bygger på forskningsförslagets kvalitet och nyskapande. Tillsammans med cirka sextio forskare, konstnärer och författare blir jag en del av en noggrant utvald grupp. Endast tio procent av ansökningarna om ett NIAS-stipendium accepteras för finansiering.

Hur relaterar projektet till din pågående forskning?
–Min forskning, sedan doktorsavhandlingen 1990, har behandlat de flesta områden inom fonologi i bantuspråk. Förutom NIAS-stipendiet har jag erhållit Wenner-Gren kompletterande sabbatsfinansiering, som ger mig möjlighet att bredda mitt senaste arbete med kvaliteten på laryngala stopp i näs-stoppssekvenser i bantuspråk. Jag har också studerat tonhöjdsändringar, betonade och obetonade stavelser samt prosodi i chichewa, tumbuka och andra bantuspråk. Min forskning har gjort mig medveten om hur lite information som är lättillgänglig för att kunna ta sig an teoretiska och typologiska frågor om möjliga konsonantfonemsystem på afrikanska språk. Stipendiet gör det nu möjligt för mig att sammanställa en omfattande databas, som kommer att ligga till grund för en publikation som presenterar projektets resultat.

Hur tänker du kring din kommande vistelse?
–Jag kommer att bo och arbeta i centrala Amsterdam, det ser jag fram emot. Jag har också kollegor vid Leiden University och University of Amsterdam som jag kommer att prata med mitt projekt om. Några av dem är pensionerade fältspråkare för afrikanska språk. Jag är säker på att de vet mer än vad de har skrivit ned om de språk de har arbetat med, och jag ser fram emot att lära av dem.

Om NIAS-KNAW
NIAS - ett av instituten vid Royal Dutch Academy of Arts and Sciences (KNAW) - erbjuder en fysisk och intellektuell plats för avancerad forskning inom humaniora och samhällsvetenskap, driven av nyfikenhet och tvärvetenskapligt samarbete. Det erbjuder tillfälliga stipendier till internationella och holländska forskare. NIAS ligger i Amsterdam.

Läs mer om NIAS-KNAW
Läs mer om
Laura Downing NIAS-KNAW