Bild
Portrait of professor Thierry Coquand
Professor Thierry Coquand
Länkstig

Professor inom data- och informationsteknik mottar prestigefyllt anslag för andra gången

Professor Thierry Coquand är en av dem som har beviljats årets Advanced Grant från European Research Council (ERC). Att få sin forskning finansierad genom anslaget är prestigefyllt i sig, men det som utmärker det här fallet är att det inte är första gången Thierry Coquand mottar anslaget.

Att få fler än ett European Research Council (ERC) Advanced Grant under en livstid är något som extremt få har lyckats med. Thierry Coquand, professor på avdelningen för Computing Science, Institutionen för data- och informationsteknik på Chalmers och Göteborgs universitet, fick sitt första Advanced Grant från ERC 2009.

För att läsa om hur Thierry Coquand beskriver sina tankar om sin forskning och att ha fått ta emot anslaget, besök artikeln på den internationella sidan, genom att trycka på "International website" högst upp till höger på sidan.

Mer om Thierry Coquands forskning

Forskning om interaktiva bevissystem får stöd av KAW
Watch the webinar: Hydrogen – A silver bullet in the energy system?

Om anslagen från ERC

Anslagen från European Research Council, ERC, syftar till att adressera viktiga frågor som sträcker sig över alla vetenskapsdiscipliner. Advanced Grants ges till forskare som har uppvisat stora vetenskapliga framgångar under de senaste tio åren och som utmärker sig vad gäller originalitet och hur stor tyngd forskningen anses bidra med.

Läs mer om årets ERC Advanced Grants i pressreleasen från ERC.