Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Professor Inger Ekman beviljas 2,4 miljoner kronor till forskningsprojekt om personcentrerad vård i hemmet

Hjärt-Lungfonden har beviljat 2,4 miljoner kronor för en studie om personcentrerad vård i hemmet vid KOL och hjärtsvikt. Projektets titel är Person-Centred Care at Home (PCC at Home): Shifting towards high quality, affordable preventive healthcare.  

Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) och kronisk hjärtsvikt innebär ofta svåra symtom med bland annat andfåddhet och trötthet vilket gör att många blir bundna till hemmet. Ofta krävs även behandling vid upprepade tillfällen inom slutenvården vid försämring av tillståndet. För de drabbade leder detta till osäkerhet och ångest.

Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC) har tidigare visat att personcentrerad vård (PCV) vid försämring av kronisk hjärtsvikt är förenat med lägre kostnader, minskad otrygghet samt kortare vårdtider på sjukhus. Mot bakgrund av dessa positiva fynd och det stora behov av kunskap om hur vi kan skapa en högre grad av tillit till sin egen förmåga för de som har kronisk eller långvarig sjukdom i hemmet kommer vi nu att testa en utveckling av PCV i hemmet via en e-hälsoplattform.

Mer om studien

Ett antal patienter som fått diagnosen KOL eller kronisk hjärtsvikt vid besök i primärvården kommer att kontaktas och slumpmässigt väljas ut till att antingen ingå i en grupp som får PCV utöver fortsatta kontroller som tidigare, eller till en kontrollgrupp som fortsätter med vanlig vård och uppföljning. Varje patient i PCV-gruppen kommer att bli kontaktade av en sjuksköterska eller fysioterapeut och tillsammans med patienten skrivs en hälsoplan, vilken görs via en e-hälsoplattform som utvecklats tillsammans med patient- och närståenderepresentanter, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och läkare.

I forskargruppen ingår bland andra följande medarbetare vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa: Sara Wallström, Lilas Ali, Andreas Fors, Emmelie Barenfeld, Joanne Fuller och Hanna Gyllensten.