Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Professor i socialförsäkringsrätt - ny hedersdoktor vid Handelshögskolan

Publicerad

Frans Pennings, professor i socialförsäkringsrätt,
utsågs till hedersdoktor vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, den 24 oktober 2014. Professor Pennings har bidragit med sin kompetens och sitt breda nätverk i forskarseminarier, öppna föreläsningar, studentföreläsningar, doktorandseminarier och konferenser vid Juridiska institutionen och Handelshögskolan. Han har tillsammans med forskare vid Göteborg universitet initierat internationella forskningsprojekt. Professor Pennings har tidigare ingått i Handelshögskolans gästprofessorsprogram.

Bild borttagen.Professor Pennings forskning rör sig primärt inom områdena Europeisk och komparativ arbets- och socialrätt där han framstår som en av de klart ledande rättsvetenskapliga experterna. Bland huvudfrågorna finns hur konventioner från Internationella arbetsorganisationen ILO påverkar nationella system, EUs socialförsäkringsinstrument, nationell lagstiftning om arbetslöshet, funktionshinder och sjukersättningar, samt betydelsen av anställningsavtal.

Pennings disputerade 1990 och innehar sedan 2008 sin nuvarande professur i Labour Law and Social Security Law vid Utrecht University, Nederländerna. Dessförinnan var han innehavare av professuren i International and Social Security Law vid University of Tilburg. Bland hans publikationer finns: International standard-Setting and Innovations in Social Security, (med Becker & Dijkhoff, Kluwer Law, 2013), EU Citizenship: Access to Social Benefits in Other EU Member States’, (The International Journal of Comparative Labour law and Industrial Relations, 2012), International Social Security Standards. Current Views and Interpretation Matters, (Intersentia, 2007); Between Soft and Hard Law. The Impact of International Security Standards on National Social Security Law, (Kluwer Law, 2006); Co-ordination of Social Security on the Basis of the State-of-employment Principle: Time for an Alternative? (Common Market Law Review, 2005); Introduction to European Social Security Law, (Intersentia, 2003).

Pennings är redaktör för två tidskrifter European Journal of Social Security och Tijdschrift Recht en Arbeid, han är President för Nederlands Instituut voor Sociale Zekerheid och han är Deputy Judge vid Centrale Raad van Beroep (Central Appeals Court).

Mer information om Frans Pennings