Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Professor i filmvetenskap som prioriterar humanistisk samverkan

Publicerad

Mats Jönsson är ny professor i filmvetenskap, vid institutionen för kulturvetenskaper. Han är för närvarande fullt upptagen med att bygga upp den stora samverkansplattformen GPS400 och sitt eget delprojekt inom den, där han planerar för ett antal filmutställningar som ska visas runtom i Göteborg.

Mats Jönsson

Mats Jönsson är intresserad av relationer mellan medier och makt, i synnerhet deras samhälleliga uttryck och konsekvenser över tid. I avhandlingen från 2004, Film och historia: Historisk hollywoodfilm 1960–2000, studerade han en av vår tids mäktigaste medieinstitutioner utifrån internationell teori, historiografisk stilanalys och svenskt mottagande.

– Sedan dess har jag exemplifierat och försökt stärka filmens relevans som historiskt källmaterial via interdisciplinära projekt om mindre kända delar av det svenska filmarvet, som journalfilm, amatörfilm, skolfilm, reklamfilm och valfilm, säger Mats Jönsson.

Redaktionsråd och forskningsnätverk

Att han skiftade fokus orsakades främst av att Sveriges nationella mediearkiv vid denna tid började digitalisera och tillgängliggöra dokumentär film för forskning och undervisning, bland annat via den vetenskapliga skriftserien Mediehistoriskt arkiv samt det digitala gränssnittet Filmarkivet.se som Mats Jönsson i dag sitter i redaktionsråden för.

Han är involverad i två globala forskningsnätverk, som han också initierat, om skandinavisk mediekultur respektive internationell journalfilm, men just nu är han fullt upptagen med att skapa en humanistisk samverkansplattform för forskning och undervisning vid GU.

Göteborgskulturer på stan 1621–2021 (GPS400) utgår från institutionen för kulturvetenskaper, Centrum för digital humaniora och Centrum för kritiska kulturarvsstudier, och förverkligas tack vare nära samarbeten mellan GU, Chalmers, Göteborgs stad samt externa institutioner, föreningar, företag och individer.

Ett stort antal delprojekt

2017 och 2018 förbereder han projektet struktur och innehåll tillsammans med två kolleger på Humanistiska fakulteten; Astrid von Rosen och Cecilia Lindhé.

– Merparten av forskningen inom GPS400 genomförs perioden 2019–2023 via ett stort antal enskilda eller gruppvisa delprojekt, vars resultat tillgängliggörs såväl digitalt som i det offentliga rummet, ”humaniora på stan”. Jag vill därför ta tillfället i akt och be alla som är intresserade av aktivt bidra till GPS400 att höra av sig!

Mats Jönsson hoppas att den nya tjänsten som professor ska öka möjligheterna att etablera GPS400 som en långsiktigt hållbar samverkansplattform för humanistisk forskning och undervisning, utifrån vilken nästa generation GU-forskare ska kunna verka och samverka.

– Det är i alla fall med den föresatsen vi nu går in i nästa fas av det infrastrukturella arbetet. Inte nog med att plattformens samverkande och digitala perspektiv på kultur, kulturbruk och kulturarv i Göteborg under 400 år gör oss bättre rustade inför framtida utmaningar, vårt arbete exemplifierar och stärker självfallet också humanioras centrala roll när man vill studera, förstå och förändra urbana förhållanden och aktiviteter i vår stad i dag. Med andra ord kommer innehållet i min forskning och undervisning inte bli nämnvärt annorlunda på grund av den nya tjänsten – jag kommer fortsätta att studera relationer mellan medier och makt. Däremot hoppas jag att min utökade forskningstid resulterar i nya delprojekt och samverkansformer som stärker lokalsamhället, säger Mats Jönsson.

En stad i förändring

Ett exempel på detta är hans eget delprojekt Filmens Göteborg under 1900-talet: Rörliga bilder av en stad i förändring, som bland annat finansieras av Anna Ahrenbergs fond.

– Tillsammans med ett flertal lokala kulturinstitutioner planeras för tillfället filmutställningar som ska visas i utställningslokaler och på utvalda platser i stadsrummet. Tanken är att filmutställningarna delvis bygger på information från allmänheten och delvis på uppgifter i arkiven. Projektresultaten vid samtliga kulturinstitutioner ställs ut under samma period, med planerad öppning första kvartalet 2019. I delprojektet kommer vi även att samarbeta med kolleger vid Chalmers för att utveckla nya metoder och tekniker för digital inventering och kvantifiering av 1900-talets rörliga Göteborgsbilder.