Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Professor Håkan Möller invald i Kungliga Vitterhetsakademin

Håkan Möller, professor i litteraturvetenskap, är nyinvald arbetande ledamot i Kungliga Vitterhetsakademin.

porträtt håkan möller– Det känns roligt och hedrande, säger Håkan Möller.

Han är invald som arbetande ledamot i den filosofisk-filologiska klassen, men akademin arbetar generellt tvärvetenskapligt och ämnesöverskridande. Syftet med Kungliga Vitterhetsakademin är att "främja forskning och annan verksamhet inom humanistiska, religionsvetenskapliga, rättsvetenskapliga och samhällsvetenskapliga discipliner samt kulturmiljövård".

– Ledamotskapet inom Vitterhetsakademin ger möjlighet att - i samverkan med andra ledamöter från andra ämnesområden - ta initiativ till särskilda forskningssatsningar och inrättandet av akademitjänster, inte minst för yngre forskare, och att arrangera ämnesöverskridande internationella konferenser.

"Gränsöverskridande forskare med bredd"

Håkan Möller är professor i litteraturvetenskap samt viceprefekt för forskning vid institutionen för litteratur, idéhistoria och religion vid Göteborgs universitet. Dessutom är han teologie doktor vid Uppsala universitet.

I presentationen hos Kungliga Vitterhetsakademin står att Håkan Möller är "en gränsöverskridande forskare med bredd och överblick, som blir en stor tillgång i Vitterhetsakademiens arbete" och att hans vetenskapliga produktion rör sig i området mellan litteraturvetenskap, idéhistoria och religionsvetenskap.

Håkan Möller har bland annat forskat om svenska psalmer och psalmdiktare, andliga visor, lyx, flärd och klädmode i Sverige under stormaktstiden och Pär Lagerkvist.

Institutionen har tre ledamöter i Vitterhetsakademin

Den 4 oktober håller Möller sin inträdesföreläsning på Vitterhetsakademin.

Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion har sedan tidigare två representanter i Vitterhetsakademin: Mats Malm, professor i litteraturvetenskap, och Bo Lindberg, professor emeritus i idé- och lärdomshistoria.

Fakta/Kungliga Vitterhetsakademin

Akademin instiftades av drottning Lovisa Ulrika år 1753. Stöder i dag på olika sätt vetenskap, forskning, kulturminnesvård, konferens- och symposieverksamhet, huvudsakligen inom humaniora och samhällsvetenskap.

Källa: Kungliga Vitterhetsakademin