Länkstig

Professor David Kleist sakkunnig i En uppföljning av de nya skattereglerna för företagssektorn (Fi 2021:07)

Publicerad

Professor David Kleist vid Juridiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet har utsetts till sakkunnig i utredningen En uppföljning av de nya
skattereglerna för företagssektorn (Fi 2021:07).

Utredningen har bland annat i uppdrag att lämna förslag på hur reglerna i direktivet om säkerställande av en global minimiskattenivå för multinationella företagsgrupper i unionen ska genomföras i Sverige. Detta uppdrag ska redovisas i ett delbetänkande senast den 31 januari 2023. Särskild utredare är kammarrättslagmannen Anders Bengtsson.