Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Prisbelönt arbete inom software metrics

Inom software metrics arbetar man med att mäta och värdera olika egenskaper hos en mjukvara, till exempel för att snabba upp produktutvecklingen. I nästa steg vill forskarna tillämpa maskininlärning och artificiell intelligens på mätresultaten för att maximera nyttan.

Software Metrics

Inom software metrics arbetar man med att mäta och värdera olika egenskaper hos en mjukvara, till exempel för att snabba upp produktutvecklingen. I nästa steg vill forskarna tillämpa maskininlärning och artificiell intelligens på mätresultaten för att maximera nyttan.

Miroslaw Staron, professor vid institutionen för data- och informationsteknik, arbetar tillsammans med kollegor på Ericsson i Göteborg och universitetet i Poznan, Polen, med att utveckla och underhålla mätmetoder och verktyg för mjukvaruutveckling som är anpassade för stora företag. Samarbetet har pågått sedan 2006, och har resulterat i över 40 000 mätsystem och dashboards som har implementerats i industrin.

– Vi har till exempel implementerat mätningar på release readiness för att motivera organisationer att bryta med gamla mönster av "att planera release" och komma vidare till "att kunna leverera så snabbt det går när kunden vill ha den senaste mjukvaran" och på så sätt bli mer agila och proaktiva i utvecklingen. Ett annat exempel är vårt arbete med att använda maskininlärning för att identifiera signalstörningar i mobila nätverk och därefter prioritera åtgärderna, säger han.

Nu har samarbetet med Ericsson och universitetet i Poznan belönats med priset Team Impact Committment i den första omgången av Real Impact Awards, ett internationellt pris instiftat av Emerald Publishing med syfte att lyfta individer, grupper och institutioner som satsar på nyttiggörande, uppmuntra tvärvetenskaplig forskning och minska avståndet mellan forskning och tillämpning.

– För oss är priset en bekräftelse på att vårt sätt att använda industrirelaterade problem för att bygga teorier fungerar och är viktigt, och vi hoppas att det kan leda till mer uppmärksamhet till andra akademiker och praktiker som arbetar på samma sätt inom software engineering, säger Miroslaw Staron. 

I motiveringen står bland annat att gruppen har visat stor förmåga att kombinera och dra nytta av de skilda kompetenserna hos akademiker och praktiker. Utöver de implementerade systemen har samarbetet resulterat i nya kurser både för studenter vid universiteten och anställda vid företagen, och dessutom cirka 40 vetenskapliga artiklar och en bok. I dagsläget ligger fokus på tillämpningar av artificiell intelligens och maskininlärning för att få ut maximal kunskap av den information som hämtas in av de olika mätsystemen.

– Vår ambition är att autonoma, maskininlärningsbaserade mätsystem ska kunna ta över det dagliga arbetet med att hitta nya mätningar, mönster och analyser. Mjukvaruingenjörerna ska istället fokusera på att hitta nya affärsmöjligheter, värden och visualiseringar. Vårt nya koncept av AI-baserade autonoma mätsystem har visat stor potential inom områden som källkodanalys, kravanalys och testning, säger Miroslaw Staron.

Medlemmar i det vinnande teamet:

  • Miroslaw Staron, Göteborgs universitet
  • Miroslaw Ochodek, Poznan University of Technology, Polen
  • Wilhelm Meding, Ericsson
  • Martin Sjödin, Ericsson
     

Länk till pressmeddelande från Emerald publishing