Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Prisad för forskning om barns mediebruk

Publicerad

Hallå där Ylva Ågren, universitetslektor vid institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, som får BRIO-priset 2017 för sin forskning om barns medialiserade värld.

Vad är det du har undersökt kring barn och medier?
– Mitt forskningsintresse fokuserar på den populär- och mediekultur som barn möter, använder och producerar i sin vardag och där kamratkulturer, makt, identitet, lek och lärande skapas, görs och förhandlas om.

– I min avhandling studerade jag hur syskon använder medier i sina hemmiljöer. Jag följde sex familjer, totalt 14 barn i åldrarna 4-9 år under en halvårstid, och avhandlingen visar hur medier är en självklar och integrerad del av barns vardagliga aktiviteter och samspel. Medier används som resurser i, och formar, barns aktiviteter, lekar och uttryck. En viktig poäng är att barn inte förhåller sig passivt sig till dessa medievärldar, utan att de aktivt tolkar, går i dialog med, undersöker, omtolkar och skapar mening om densamma.

Finns det något som du sett som gör att små barns användning av medier kan vara problematiskt?
– Jag tycker det är spännande att forska om fältet barn och medier, för det säger också mycket om hur vi ser på barn och barndom idag. Debatten blir lätt polariserad, något jag bland annat tänker kan bero på att vi vuxna inte har erfarenheten av att växa upp i en medialiserad värld i kroppen så att säga, och därmed inte alltid vet hur vi ska förhålla oss, vad som är dåligt eller bra. Det är ju ett pågående utforskande, också för oss.

– Visst finns det orosmoment, men också väldigt mycket som är positivt. Generellt tror jag att det är viktigt att barn, liksom vuxna, pausar från skärmen ibland, för att kreativitet och lust till annat ska få utrymme att komma fram. Men jag menar att också vuxna behöver vara mer nyfikna på de medievärldar som barn möter, och se och erkänna de erfarenheter och kompetenser som många barn besitter.

Vad utgörs själva BRIO-priset av?
– Utöver en klassisk Briohund i storformat tillkommer en prissumma på 30 000 kr.
 

Detta är 25:e gången BRIO-priset utdelas till en meriterad forskare alternativt en ansedd non-profit organisation.

Mer information:
Ylva Ågren e-post: ylva.agren@ gu.se, tel: 031- 786 5459