Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Pris till artikel om konsumentlogistik

Publicerad

Johan Hagberg och Daniel Normark har skrivit artikeln ”From basket to shopping bag - Retailers’ role in the transformation of consumer mobility in Sweden, 1941-1970” som har fått priset Highly Commended Award från Emerald Publishing.

Artikeln analyserar förändringar av konsumentlogistik dvs hur konsumenter transporterar hem sina varor på inköpsstället, knutna till införandet av självbetjäning i dagligvaruhandeln. I artikeln som baseras på en studie av ICA-Tidningen under perioden 1941-1970 presenterar forskarna flera faktorer som påverkat utvecklingen och argumenterar bland annat för att det är viktigt att studera sambandet mellan handel och konsumtion och att ägna särskild uppmärksamhet mot mindre, vardagliga förändringar.

Några viktiga förändringar under perioden var:

  • I butikerna gick man från manuell betjäning till självbetjäning vilket gjorde att kunderna själva kunde titta närmare på varorna och röra sig i butiken med kundvagn. Detta gjorde också att det gick att röra sig över en större yta, något som möjliggjorde större affärer med större sortiment.
  • Genom förändrade sätt att transportera varorna exempelvis med cykel och bil och tillsammans med nya hjälpmedel som bärkassar så kunde konsumenterna ta med sig mer varor och resa längre sträckor och då även besöka affären mer sällan. Med bärkassarnas inträde blev det lättare att göra impulsköp, man behövde inte planera för inköp genom att ta med sig egen kasse eller korg. Förändringarna bidrog till att successivt tränga undan hemleveranser från butiken med hjälp av varubud till att alltmer bli en aktivitet som utfördes av konsumenten.
  • Förändringar av konsumenters transport och bärande av dagligvaror gjorde det också möjligt att resa längre sträckor. Kunderna fick möjlighet att kunna handla i flera olika affärer och den personliga relationen med handlaren blev mindre avgörande för var inköpen gjordes. Hemmafruar som gick ut i arbetslivet kunde exempelvis välja att handla nära arbetsplatsen i stället för hemmet. Handlarna började annonsera i högre utsträckning för att locka kunder från allt större upptagningsområden, bland annat med hjälp av bärkassarna som rörde sig över allt större ytor.


Johan Hagberg, forskare företagsekonomi, och Daniel Normark, forskare teknik- och vetenskapsstudier, har gjort studien inom ramen för projektet Consumer logistics som finansierats av Formas.

Läs artikeln
Hagberg, J. & Normark, D. (2015). From basket to shopping bag: retailers’ role in the transformation of consumer mobility in Sweden, 1941-1970, Journal of Historical Research in Marketing, 7(4): 452-475.