Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Pris för bästa artikel

Publicerad

Mattias Nylund, universitetslektor vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik, får tillsammans med ett par kollegor pris för 2018 års bästa artikel i den vetenskapliga tidskriften Journal of Vocational Education and Training.

Artikeln Gendered distribution of ’knowledge required for empowerment’ in Swedish vocational education curricula har utsetts till “Paper of the year” av tidskriften. Artikeln är skriven tillsammans med Kristina Ledman och Per-Åke Rosvall, båda vid Umeå universitet.

I artikeln analyseras styrdokumenten - examensmål, kurser, kunskapskrav, etc - för gymnasieskolans yrkesprogram. Resultaten visar bland annat att pojkdominerade program inkluderar mer kunskap som tydligt kan klassificeras i erkända discipliner eller fält, medan flickdominerade program inkluderar kurser av mer odefinierad kunskap, som kreativitet och entreprenörskap. Författarna drar slutsatsen att dagens läroplan förstärker, snarare än att utmanar, befintliga könsstrukturer på arbetsmarknaden.

Mattias Nylund är en av de verksamma forskarna i det av Vetenskapsrådet finansierade projektet Kritiskt tänkande i yrkesämnesundervisning? Medborgarskapande i yrkesprogrammens styrdokument och klassrumspraktik, som leds från Umeå universitet. Projektet har sitt fokus just på gymnasieskolans yrkesprogram där de flesta program är tydligt könsdifferentierade. Projektet undersöker bland annat utbildningens medborgarskapande funktioner relativt kön och etnicitet.