Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Precisionstrålning vid bröstcancer med begränsad spridning

Publicerad

Barbro Linderholm får drygt 12 miljoner kronor till en klinisk multicenterstudie, kallad TAORMINA*. Det är en fas3-studie med fokus på en viss typ av radioterapi/precisionstrålning (SABR) vid bröstcancer, där dottertumörer uppstått i enbart ett eller två organ, så kallad oligometastatisk bröstcancer.

Barbro Linderholm leder en av de tre forskarmiljöer vid Göteborgs universitet som får stora bidrag från Vetenskapsrådets utlysning inom klinisk behandlingsforskning. Totalt tilldelas de 50 miljoner. De andra två är Marcus Lindh och Björn Redfors. Dessutom får ytterligare tre forskare med anknytning till universitetet projektbidrag inom utlysningen.

-  I en tidigare randomiserad fas2-studie - SABR-COMET, inkluderades 99 patienter som alla fått recidiv i form av

Bild
Barbro Linderholm
Barbro Linderholm

oligometastaser från olika cancersjukdomar, till exempel lungcancer, bröstcancer, prostatacancer och coloncancer. Här jämfördes första linjens systemiska behandling, t.ex. cytostatika, hormonblockerande läkemedel, målstyrda behandlingar inklusive immunterapi med eller utan tillägg av SABR**, säger Barbro Linderholm, som är docent i onkologi och adjungerad universitetslektor vid Sahlgrenska akademin, och överläkare specialiserad på bröstcancer på Sahlgrenska.

Precisionstrålning vid bröstcancer med begränsad spridning

SABR eller det mer lättförståeliga ordet precisionstrålning innebär att man enkelt uttryckt med mycket hög stråldos kan utradera metastasen utan att operera patienten (det är inte den ursprungliga gammakniven/strålkniven*** som används här).

- Resultaten från den SABR-COMET-studien visade på en statistiskt signifikant ökning av såväl overall survival (OS) som progressionsfri överlevnad (PFS)****. Men endast 18 av patienterna hade bröstcancer och därför har både den internationella konsensuspanelen för behandling av Advanced Breast Cancer (ABC) och det svenska nationella vårdprogramsgruppen för bröstcancer efterfrågat data från en randomiserad studie med bara bröstcancerpatienter, innan SABR kan användas som klinisk rutinbehandling för denna patientgrupp.

TAORMINA - Treatment of oligometastatic breast cancer *

- Målet med vårt projekt är att undersöka om tillägget av SABR till första linjen systemisk behandling förlänger OS och PFS. Förhoppningen är alltså att öka andel patienter med mycket lång överlevnad och vissa kanske till och med är utan synliga spår av sin tidigare sjukdom och botade. Så om vi kan konfirmera att tillägg med SABR förlänger livet kan detta införas i klinisk rutin.

Även toxicitet och livskvalitet kommer att jämföras mellan de båda grupperna. Och man kommer också att undersöka om, och i så fall vilken undergrupp (subtyp) av bröstcancer som får störst effekt av behandlingen. SABR-behandling finns i dag tillgänglig på strålbehandlingsavdelningar vid universitetssjukhusen och på de större länssjukhus i Sverige.

Europeiskt samarbete ger snabbare resultat

Anslaget från VR var avgörande för den slutliga designen, där vi i en större studie nu kommer kunna innefatta tio svenska sjukhus och ytterligare sjukhus i andra europeiska länder.

- Oligometastatisk bröstcancer är ovanligt och om vi skulle genomföra denna typ av studie nationellt skulle det ta mycket lång tid. Med deltagande från andra länder i Europa hoppas vi på att kunna slutföra inklusionen av patienter efter tre år, vilket är väldigt positivt, säger Barbro Linderholm.

Bild
Lars Ny
Lars Ny

- De frågeställningar som TAORMINA-studien kommer belysa är viktiga inte bara för spridd bröstcancer utan även för andra tumörgrupper där oligometastatisk sjukdom ibland blir en utmaning. Vi är mycket glada och stolta över att Barbro Linderholm med kolleger placerar Onkologin i Göteborg på kartan i detta heta forskningsfält och hoppas att framtida studieresultat får spridning även till andra patientgrupper, säger Lars Ny Avdelningschef, för ämnesområdet Onkologi.

Läs mer om utlysningen på Vetenskapsrådets webb
Läs även om de andra som beviljats medel i Akademiliv

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

ORDFÖRKLARING

*TAORMINA –Treatment of oligometastatic breast cancer – a randomised trial comparing stereotactic ablative radiotherapy and systemic treatment with systemic treatment alone as 1st line treatment

**SABR - Stereotaktisk Ablativ Strålbehandling ges med mycket hög precision och hög dos vid ett fåtal behandlingstillfällen (vanligen 1–5 gånger). Syftet är att utplåna tumörcellerna i metastasen. Det är idag möjlig att ge denna typ av behandling mot metastaser i centrala nervsystemet och vid få metastaser i lunga, lymfkörtlar, kotor och lever.

***Gammakniven eller strålkniven, som den kallas i dagligt tal, finns bara på Karolinska universitetssjukhuset, när det gäller Sverige. Det är en svensk uppfinning (Lars Leksell/Elekta) som är rätt mycket större utanför landets gränser än på hemmaplan. Dagens moderna stråltekniker har gjort ”strålkniven” närmast överflödig då moderna linjära acceleratorer löser detta med annan teknik. Detta var inte möjligt för 10 år sedan.

**** Survival rates, så som OS och PFS, se wikipedia