Bild
Satellitbild av stormsystem
Satellitbild av stormsystem över tibetanska högplatån. Bilden är baserad på data från satelliten Himawari och skapad av Julia Kukulies.
Länkstig

Ny forskning om stormsystem utvecklar klimatmodeller

Publicerad

Stormsystem orsakar en stor del av nederbörden i regionerna nära den tibetanska högplatån. Det visar ny forskning från Göteborgs universitet. Resultatet ger en ledtråd till hur processer i atmosfären som styr nederbörd bättre kan representeras i klimatmodeller.

I en ny avhandling har Julia Kukulies med hjälp av satellitobservationer undersökt de atmosfäriska processer som styr nederbörden på den tibetanska högplatån. Hon har också studerat hur väl dessa processer för närvarande representeras i klimatmodeller med hög upplösning. 

– Ett huvudresultat är att en stor del av den totala nederbörden i nedströmsregionerna produceras av stora stormssystem. De atmosfäriska processerna över bergen är avgörande för bildandet av stormar. Det innebär att vi behöver representera dessa processer korrekt i våra klimatmodeller, säger Julia Kukulies.

Bild
En kvinna i kavaj
Julia Kukulies
Foto: Ulrika Ervander

Klimatmodeller viktigt verktyg för klimatanpassning

Den tibetanska högplatån är beläget i Centralasien och är den högsta och mest vidsträckta högplatån i världen. På platån finns också det område som kallas den tredje polen och som innehåller det största lagret av fruset vatten efter nord- och sydpolerna. Via glaciärer, sjöar och vattendrag lagras och transporteras härifrån vatten till över två miljarder människor i Asien - 30 procent av världens befolkning.

Den tibetanska högplatån är särskilt känslig för klimatförändringar. Nederbörden är en nyckelparameter eftersom den påverkar flodavrinningen, vattenresurser och naturrisker som översvämningar. Detta gör att stormsystem som orsakar nederbörd är viktiga att studera.

– För att förstå klimatförändringens inverkan på nederbörden i bergsregioner är det viktigt att förstå de processer som styr nederbördsvariationen i nutid, säger Julia Kukulies.

Resultaten av hennes studier ser hon som ett steg framåt för att på ett tillförlitligt sätt kunna förutsäga nederbördsförändringar i och runt bergsområden. De kan bidra till att tolka och vidareutveckla väder- och klimatmodeller.

– Klimatmodeller är ett av de viktigaste verktygen vi har idag för klimatanpassning.

– En intressant fråga framöver är hur de stora stormsystemen på den tibetanska högplatån kommer att förändras i ett varmare klimat. Likaså hur detta kommer att påverka nederbörden, vattenresurserna och risken för naturkatastrofer, Julia Kukulies. 

Avhandlingens titel:  "Observing and Modeling Precipitation in the Tibetan Plateau region - from large-scale processes to convective storms"

Länk till avhandlingen i GUPEAhttps://hdl.handle.net/2077/75117 

För ytterligare information, kontakta:
Julia Kukulies, Institutionen för geovetenskaper, julia.kukulies@gu.se

AV: JENNY MEYER