Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Personcentrerad vård fortsätter att vara en av Almedalens hetaste vårdfrågor

Personcentrering fortsatte att vara en av de hetaste vårdfrågorna även under årets Almedalsvecka. Både politiker, patientrepresentanter, professionsföreträdare och näringsliv lyfte frågan på många olika forum under veckan.

Reflektioner från GPCCs representanter i Almedalen

GPCCs representanter på plats i Visby deltog i ett tjugotal arrangemang, både öppna seminarier och slutna sällskap. De summerar de diskussioner de deltog i med att folk är fortsatt mycket positiva till en omställning till en personcentrerad vård, men att många av dessa personer nu verkligen börjar inse att detta kommer att innebära ett stort arbete. 

GPCC deltar i Medtechs samtal- Dels inser allt fler att ju mer de lär sig om vad personcentrerad vård innebär, desto mer inser de att de inte kan så mycket om det; att det i själva verket är mycket mer komplext än de tidigare insett, säger Catarina Wallengren, utbildnings- och implementeringsansvarig på GPCC.

Inte minst folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström lyfte upp att en stor kulturförändring måste till för att vården ska personcentreras, och att alla aktörer måste arbeta tillsammans för att uppnå denna.

På bilden ovan till höger deltar GPCCs Håkan Hedman och Lilas Ali på Swedish Medtechs samtal "Patienten i den framtida vården".

GPCC Eric Carlström debatterar i AlmedalenEric Carlström, professor i vårdvetenskap/ledarskap & vårdorganisation vid Sahlgrenska Akademin samt forskningslinjeledare på GPCC, reflekterade över absurdheten i att en panel, som några av dem han både deltagit i och sett, står och diskuterar patientmedverkan i vården utan att ha med någon patientrepresentant.
- Det blir inte trovärdigt om diskussionen sker utan patient och/eller anhörigföreträdare. Samtalet hamnar på en märklig metanivå där patienterna minst sagt objektifieras, summerar han.

På bilden ovan till vänster ses, från vänster, GPCCs Eric Carlström, Hans Karlsson, chef för avdelningen för vård och omsorg på Sveriges kommuner och landsting SKL och Lars-Torsten Larsson, chef avdelningen för kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården på Socialstyrelsen. De deltar i Region Hallands debatt ”Hur ingår vi partnerskap med patienten i framtidens hälso- och sjukvård”.

Hans-Inge Persson i AlmedalenGPCC är också noga med att ha med patient- och närståenderepresentanter, denna gång främst från centrumets personråd. Hans-Inge Persson, Mikaela Javinger och Håkan Hedman var med i Visby och medverkade i högsta grad i olika arrangemang samt i media med debattartiklar. Länk till artikel om deras medverkan och debattartiklarna.


- Almedalsveckan innebar för mig att jag fick tillfälle att på nationell nivå sprida mitt eget budskap om att vården ibland blir inhuman och att jag i det sammanhanget fick slå ett slag för personcentrerad vård, säger Hans-Inge Persson. Seminarierna jag deltog i upplevde jag mycket positivt och jag fick bra feedback från deltagarna/lyssnarna. Det viktigaste resultatet för mig var dock, att fick jag tillfälle att träffa nyckelpersoner på nationell nivå inom främst de fackliga organisationerna inom vården.

På bilden ovan till höger ses Hans-Inge Persson i seminariet "Vilse i vården" på Öppen Talarplats i Visby hamn.


Några reflektioner från seminarierna:


Personcentrerad vård leder till ökad jämlikhet i vården. Håkan Linnarsson, (S) regionråd i opposition, med övergripande ansvar för hälso- & sjukvård i Västra Götalandsregionen VGR, är en av de som tagit beslut om att personcentrerad vård nu införs i hela regionen. Jämlikhetsperspektivet är en av de viktigaste aspekterna som införandet av personcentrerad vård innebär för honom, då alla människor ges en helt annan möjlighet att medverka och bli en resurs i sin egen vård, oavsett socioekonomisk status och andra variabler. Han deltog i seminariet ” Hur släpper vi in patienterna i vården? Demokratisk, jämlik & effektiv vård med personcentrerad vård”, se länk nedan.


Personcentrerad vård behöver komma in i hälso- och sjukvårdsutbildningarna tidigt. I samma seminarium deltog även Åsa Himmelskiöld, sektionschef inom hälso- och sjukvård på SKL. Hon underströk vikten av att få in personcentrerad vård tidigt i alla vårdprofessionsutbildningarna; läkarprogrammet, sjuksköterskeprogrammet osv.


Personcentrerad vård är en maktfråga. Hans Karlsson, chef för avdelningen för vård och omsorg på SKL, sade bland annat att svårigheterna med att inför personcentrerad vård har med makt att göra, och att patienter måste få bli involverade mer både i enskilda vårdmöten och i själva systemförändringen i sig. Han deltog i Region Hallands seminarium, se bild ovan och länk nedan.


Seminarier som kan ses i efterhand:


Länk till att se GPCCs interaktiva seminarie ”Personcentrerad vård kan spara miljarder - men hur gör man?”, där fyra GPCC-forskare med erfarenhet från både yrkesliv och forskning inom ett antal olika vård- och rehabiliteringsverksamheter svarade på besökarnas frågor om personcentrerad vård och delade med sig av sina erfarenheter av hur det är att arbeta personcentrerat.

Länk till att se ”Hur släpper vi in patienterna i vården? Demokratisk, jämlik & effektiv vård med personcentrerad vård”,   ett samarrangemang mellan GPCC och Västra Götalandsregionen VGR.

Även en del av Region Hallands seminarium ”Hur ingår vi partnerskap med patienten i framtidens hälso- och sjukvård”, där GPCCs Eric Carlström deltog, tillsammans med bl.a. SKL och Socialstyrelsen kan ses i efterhand. Det finns delat på GPCCs Facebooksida.