Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Pekar på differentieringens dubbelnatur

Publicerad

Utbildning håller samman och utjämnar, samtidigt som den rangordnar och särskiljer. I den nyutkomna antologin Differentieringens janusansikte från institutionen för pedagogik och specialpedagogik, IPS, vid Göteborgs universitet analyserar institutionens forskare de motsägelsefulla funktionerna hos utbildning.

Den gemensamma utgångspunkten för bidragen är utbildningssystemets förändring och vad förändringen har inneburit för olika aktörer och för utbildningssystemets olika delar.

Tydlig spänning

– Karaktäristiskt för forskningsmiljöernas texter är den tydliga spänningen mellan hur ”det är” och hur det ”borde vara”, en spänning som finns både i de studerade fenomenen och inom det vetenskapliga arbetet, säger professor Inga Wernersson som tillsammans med universitetslektor Ingemar Gerrbo varit antologins redaktör.

– Pedagogisk forskning kan sällan eller aldrig frigöras ur en normativ inramning och bör inte heller göra det. Pedagogik som fenomen och forskningsobjekt handlar om avsiktlig och målinriktad påverkan och det vore märkligt om sådana grundläggande sociala fenomen skulle vara fria från antaganden om det önskvärda eller bästa, säger hon.

Forskningsrelevant bild

Halvårsskiftet 2010 delades den stora pedagogikinstitutionen, institutionen för pedagogik och didaktik, upp på fyra nya institutioner med olika varianter av och ingångar i pedagogiken och det utbildningsvetenskapliga fältet. Strax därefter utvecklade docent- och professorskollegiet vid IPS en projektplan för en antologi för att ge en övergripande forskningsrelevant bild av den nya institutionen för den fortsatta vetenskapliga verksamheten, den antologi som nu alltså är färdig.

Åtta forskargrupper vid IPS har medverkat i antologin.

Läs Differentieringens janusansikte