Länkstig

Patientrepresentanter samskapade utbildning i personcentrerad vård

Publicerad

Under hösten gavs en mycket uppskattad kurs i personcentrerad vård för patientorganisationer. Kursen hade tagits fram av Funktionsrätt Sverige och GPCCs personråd för patienter och närstående. Nu finns inspelningar och material från kursen samlat på en webbsida.

En utbildning i personcentrerad vård anordnades under hösten 2021 av Funktionsrätt Sverige och GPCCs personråd för patienter och närstående. Utbildningen riktade sig främst till patientorganisationer. En arbetsgrupp samverkade under cirka ett års tid med att ta fram utbildningen. Till sin hjälp hade de pedagoger och forskare från GPCC.

Utbildningen bestod av fyra tillfällen à tre timmar. Varje tillfälle bestod av ett antal korta föreläsningar av inbjudna talare, och varvades med grupparbeten och paneldiskussioner. Talarna bestod all patientrepresentanter, forskare, myndighetsföreträdare och personal från hälso- och sjukvård. Roshan Tofighi från Funktionsrätt Sverige var moderator.

Positiva kommentarer

Mellan 50 och 80 personer deltog vid varje tillfälle. I kursutvärderingarna framkom övervägande positiva kommentarer, här är ett par exempel:

Jag har jobbat med PCV i ett par år och jag fick mina slutsatser bekräftade och fördjupade. Det var också bra att se hur enade vi är i vårt synsätt på PCV i handikapprörelsen och att det även överensstämmer med ny forskning och utbildning från GPCC.

Det är mycket som jag tar med mig. Personcentrerad vård är en förutsättning för att vården ska fungera. Att utgå från person måste bli mycket tydligare i all vård och omsorg, både när det gäller hälso och sjukvården men även omsorgen behöver byta fokus.

Inspelningar och kursmaterial

De inspelade föreläsningarna och annat kursmaterial ligger nu samlat på Funktionsrätt Sveriges webbplats: Utbildningar i personcentrerad vård.

Arbetsgruppen bestod av: Elisabeth Wallenius, ordförande, Funktionsrätt Sverige, Roshan Tofighi, Funktionsrätt Sverige, Håkan Hedman, ordförande Personrådet GPCC, förbundsordförande Njurförbundet, Inger Ros ordförande för riksförbundet HjärtLung, samt styrelseledamot Funktionsrätt Sverige, Jimmie Trevett från RSMH och andre vice ordförande för Funktionsrätt Sverige, Malin Grände, ledamot, Personrådet GPCC, kanslichef, Sällsynta Diagnoser, Margareta Haag, ledamot, Personrådet GPCC, förbundsordförande, Svenska Ödemförbundet, ordförande, Nätverket mot cancer, Susanne Tell, ledamot, Personrådet GPCC, samordnare, Hjärnkoll, Eva Jakobsson Ung, forskare samt vice ordförande, Personrådet GPCC samt Jeanette Tenggren Durkan, GPCC. Emma Forsgren och Irma Lindström från GPCC Education deltog också.

TEXT: Jeanette Tenggren Durkan