Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Oscar Westlund - ny docent vid JMG

Den som inte har mobil blir ett problem för andra genom inte vara omedelbart nåbar eller åtminstone möjlig att kontakta via mail eller sms till mobilen. Mobilen präglar i allt högre utsträckning hur människor lever och mobilanvändningen har betydelse på snart sagt alla livets områden. Det här innebär också att nya sårbarhets-aspekter aktualiseras när det gäller hur samhällsinformation kan nå ut till medborgarna i samband med kriser.

Oscar WestlundI sin docentföreläsning Nyhetsanvändning och kriskommunikation i en mobil tidsålder den 15 februari talade Oscar Westlund bland annat mot bakgrund av sin tidigare forskning om hur nyhetsförmedlingen alltmer sker med mobilen som teknisk plattform om den forskning han nu ägnar sig åt inom projektet Kriskommunikation 2.0 vid JMG.

Den smarta mobilen blir en nödvändig livskamrat för allt fler, och statistik visar hur bortåt halva befolkningen i Sverige uppdaterar sig på nyheter och på vad som hänt i sociala medier redan i sängen på morgonen för att sedan använda mobilerna under dagen, mest intensivt under resor till och från jobb och skola. Face down-livet präglar gatubilden när folk läser och kommunicerar i den speciella form av gemenskap som benämns bounded solidarity.

Orkanen Sandy slog ut elförsörjningen utmed USA:s östkust i upp till tio dagar. Folk började samlas till platser dit provisorisk el dragits för att kunna ladda sina mobiler. Det var tydligt vilket handikapp en icke fungerande mobil kommit att utgöra i ett utvecklat och högteknologiskt samhälle. Oscar Westlund beskrev i sin föreläsning dessa samlingsplatser som lägereldar, kring vilka laddningsgemenskaper uppstod.

Även i utvecklingsländer ökar mobilberoendet för nyhetsförmedling, socialt liv och näringsliv. Det gäller även i områden utan utbyggd elförsörjning, där det blivit ett särskilt näringsfång att säja laddningsel , t ex från bilbatterier.

Oscar Westlund kunde beskriva en mångfacetterad kunskaps-uppbyggnad, bland annat generations- och livscykelundersökningar av medieanvändning, som kommer att ligga till grund för analysen av förutsättningarna för framtidens kriskommunikation.

Oscar Westlund disputerade i januari 2012 på avhandlingen Cross-Media News Work – Sensemaking of the Mobile Media (R)evolution.

Information om Oscar Westlunds vetenskapliga publicering därutöver finns på hans hemsida.