Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Öppet seminarium om ålder som organiserande princip den 23 oktober

Publicerad

Kathleen Riach från Monash University, Australien, föreläser under rubriken “From individualised age to organized ageing – understanding age inequality through organizational practices and cultures” i ett arrangemang av CFK och forskarnätverket AgeS

Traditionellt har forskning kring ålder fokuserat på individuella eller mellanmänskliga dimensioner men det finns ett stor behov av att undersöka andra aspekter av åldrande. Seminariet undersöker hur strukturer och logiker som är karakteristiska för 2000-talets organisationer formar, privilegierar och marginaliserar specifika åldrandeprocesser. Kathleen Riach lyfter fram dessa aspekter och hur de tar form och formas av diskurser om ungdomlighet, evig energi och vitalitet vilket i sin tur inte bara formar karriärer, utan också skapar omöjliga riktmärken för anställda i alla åldrar. Riach adresserar också möjliga utvägar för att utveckla ett hållbart förhållningssätt i dagens organisationer.

Kathleen Riach (associate professor i management) forskar om åldrandets dynamik och har publicerat artiklar i internationellt erkända tidskrifter som Human Relations, Organization Studies, Sociology and Work, Employment and Society samt deltar som expert inom både FN och den brittiska regeringen i dessa frågor.

Datum: 23 oktober 2014
Tid: 14-16
Plats: Handelshögskolan, Vasagatan 1, sal B44