Länkstig

Öppet seminarium och ny hemsida sparkar igång Centrum för global migration (CGM)

Publicerad

Onsdagen den 29 mars invigdes Centrum för global migration (CGM), ett fakultetsövergripande centrum med institutionen för globala studier som värdinstitution. Syftet med centrumbildningen är att samla all pågående forskning inom universitetet, samt skapa kontaktytor med näringsliv, offentliga organisationer och det civila samhället i frågor som rör global migration och integration.

I samband med invigningen hölls ett öppet seminarium där Alice M Nah från University of York var huvudtalare och presenterade sin forskning om mänskliga rättigheter. Andra forskare deltog också för att presentera pågående forskningsprojekt kring migration. Samtliga fakulteter vid Göteborgs universitet var representerade, vilket visar hur omfattande och stor migrationsforskningen redan är inom universitetet. CGM kommer bli en viktig del i arbetet med att samla pågående forskning samt söka externa forskningsmedel och programbidrag för framtida forskningssamarbeten.

Andrea Spehar, föreståndare för CGM, inledde dagen tillsammans med Isabell Schierenbeck, styrgruppsordförande vid CGM, och Helena Lindholm, prorektor vid Göteborgs universitet.

– Tvärvetenskapligt samarbete är nödvändigt, bland annat eftersom migration är en så komplex fråga som både berör de samhällen migranterna kommer till och dem som de lämnar. Den som t ex är intresserad av migranters hälsa måste studera mer än bara de rent medicinska aspekterna, också frågor kring hälsoläget i hemlandet eller eventuella traumatiska upplevelser etc. Vad som är unikt med vårt nya centrum vid Göteborgs universitet är att vi har ett globalt perspektiv, säger Andrea Spehar.

Under dagen hölls också paneldiskussioner där bland annat Anders Carlberg, Chef FoUU, Västra Götalandsregionen och Malin Breitner, Regional Utvecklingsledare, Röda Korset medverkade.

Fakta om Centrum för global migration (CGM)

Centrumet inrättades den 1 mars och är placerat vid institutionen för globala studier. CGM kommer ha en styrgrupp med representanter från samtliga fakulteter.
Externa parter är: Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen, Migrationsverket, Röda Korset, Restad Support Group, Länsstyrelsen, samt FoUsam jämlik hälsa i nordöstra Göteborg. Ytterligare externa parter förväntas ansluta sig till CGM.

För mer information om CGM och kommande seminarier gå till WWW.CGM.GU.SE