Länkstig

Öppen föreläsning om ödet med Michael Azar

Onsdagen den 27 mars håller Michael Azar, professor i idé- och lärdomshistoria, en kvällsföreläsning om ödet och ödestankar på Världskulturmuseet.

Föreläsningen börjar klockan 18, är öppen för alla och har titeln Vid vägskälet.

– Jag kommer att diskutera några centrala frågor ur min kommande studie om ödets idéhistoria med hjälp av ett antal historiska scener, reella eller fiktiva, från klassiska tragedier till franska revolutionen, säger Michael Azar.

porträtt michael azarUnder sin föreläsning kommer han bland annat att ta upp frågor som: är våra liv determinerade och förutbestämda eller har vi frihet att skapa våra egna liv?

– Var drar vi gränsen mellan det som faller inom och utom vår makt? Mellan det som vi kan veta och det som vi inte kan veta? Mellan det som vi upplever som vårt eget och det som uppfattas som främmande? Har historien som sådan någon mening eller är den bara, som Shakespeares Macbeth uttrycker det, en galnings berättelse, "full av bråk och vrede, och utan någon betydelse”? säger Michael Azar och fortsätter:

– Ödestankens historia kretsar kring skilda försök att klarlägga de krafter som behärskar människornas liv – om det så påstås vara gudarna eller himlakropparna, generna eller produktionssätten, tillfälligheternas spel eller människans frihet och handlingskraft.


Vid vägskälet
– Michael Azar
Onsdagen den 27 mars klockan 18, Världskulturmuseet
Öppen föreläsning, fri entré, begränsat antal platser

Michael Azar är professor i idé- och lärdomshistoria vid Göteborgs universitet och författare till en rad böcker såsom Amerikas födelse, Den ädla döden, Döden i Beirut och Sartres krig.

Föreläsningen är den sista i serien Ett hum om, en serie öppna föreläsningar där forskare och lektorer på Humanistiska fakulteten vid Göteborgs universitet har pratat utifrån olika teman och ämnen.