Bild
en läkare arbetar vid ett skrivbord
Foto: Getty images.
Länkstig

Omöjligt för vårdpersonal att följa alla medicinska riktlinjer

Publicerad

Det är stört omöjligt för vårdpersonal att hinna genomföra alla de insatser som rekommenderas för olika sjukdomar och tillstånd. Forskare, bland annat vid Göteborgs universitet, föreslår nu en enkel lösning, där den tid som vårdpersonalen måste använda för att genomföra riktlinjerna vägs in när dessa tas fram.

Forskarna kallar sitt koncept Time Needed to Treat (TNT), och presenterar en metod för att mäta hur stor del av vårdpersonalens tid som varje rekommendation tar. Metoden beskrivs i en analys i tidskriften British Medical Journal, The BMJ. En av forskarna bakom det nya konceptet är Minna Johansson, adjungerad lektor vid Göteborgs universitet och allmänläkare på Herrestads Vårdcentral i Uddevalla.

Bild
Minna Johansson med pageklippt blont hår mot vit bakgrund
Minna Johansson

– Jag möter patienter varje dag och upplever ofta en stor frustration över att det inte är möjligt att genomföra alla de medicinska åtgärder som rekommenderas. Det finns helt enkelt inte tillräcklig tid. Det här nya konceptet kan bidra till en bättre prioritering av hur min tid används – det kommer bli mer tid för de insatser som gör störst nytta för mina patienter, vilket kommer förbättra den vård mina patienter får, kanske redan inom något år, säger Minna Johansson.

Konceptet kan också minska risken att patienter drabbas av undanträngningseffekter, som innebär att patienter med lägre prioritet får vård före sådana som har ett större medicinskt behov. På individnivå riskerar en patient att gå miste om effektiva interventioner för att vårdpersonalens tid i stället läggs på interventioner med mindre nytta för den enskilde.

27 timmars arbetsdag

Enligt en aktuell studie* skulle allmänläkare behöva arbeta 27 timmar per dygn för att följa alla de rekommendationer och riktlinjer som idag gäller för deras patienter. Dagens rekommendationer tar hänsyn till hur stor kostnaden blir i förhållande till insatsens nytta, men vare sig vårdpersonalens tid eller undanträngningseffekter ingår i dessa beräkningar.

Bild
Victor Montori, professor vid Mayo Clinic, USA
Victor Montori
Foto: Mayo Clinic, USA

– För närvarande har läkare inget annat val än att prioritera vilka riktlinjer som ska följas och vilka de ska ignorera – och för vilka patienter. Under tidspress kan dessa prioriteringar i slutändan orsaka skada, säger Victor Montori, professor vid Mayo Clinic, USA, som tillsammans med professor Gordon Guyatt (McMaster University, Canada) också är upphovsman bakom det föreslagna konceptet.

Ett exempel som forskarna lyfter fram i analysen gäller riktlinjer för fysisk aktivitet i Storbritannien, som säger att alla besökare på vårdcentral ska screenas för att se om de behöver genomgå en kort intervention (cirka tio minuter) som kan motivera dem att röra på sig mer. Eftersom så många som 40 procent av befolkningen beräknas behöva interventionen skulle 15 procent av allmänläkares arbetstid behöva användas för att följa den.

– Den arbetstid som krävs står inte i rimlig proportion mot den osäkra och ringa effekt som setts i studier av interventionen. De interventioner som patienterna går miste om är högst sannolikt betydligt mer värda än nyttan de skulle få om rekommendationen följdes, säger Minna Johansson.

Redan stort intresse

TNT-konceptet kan alltså ge en lösning på ett stort och konkret problem i vården över hela världen. Flera internationella organisationer som arbetar med rekommendationer och riktlinjer för behandling av olika sjukdomar och tillstånd har redan visat stort intresse för idén.

– Grunden för metoden är att räkna ut hur lång tid varje intervention tar, multiplicera med det antal patienter som uppfyller kriterier för interventionen och dividera med den tid vårdpersonal som skulle utföra interventionen har tillgänglig. Vi har medvetet skapat en enkel metod, utan för mycket finlir, för att den ska vara lätt att använda, säger Minna Johansson.

För att inspirera genomförande och underlätta implementeringen av metoden i nya riktlinjer och rekommendationer har forskarna bakom TNT-förslaget etablerat Global Center for Sustainable Healthcare**, som är en icke-vinstdrivande organisation där Minna Johansson är föreståndare.

Titel: Guidelines should consider clinicians’ time needed to treat; BMJ. https://doi.org/10.1136/bmj-2022-072953

*Referens: Revisiting the Time Needed to Provide Adult Primary Care; Journal of General Internal Medicine; doi: 10.1007/s11606-022-07707-x.

** TNT Resources: https://globalsustainablehealthcare.org/projects/tnt/