Bild
Martin Howard, gästföreläsare
Länkstig

Om språkstudier utomlands: ”Vi måste vara realistiska”

Publicerad

Den 11 november håller Martin Howard från University College of Cork, Irland, gästföreläsningen Study abroad – Opportunities and challenges for the university language student. Martin Howard forskar bland annat om andraspråksinlärning och språkinlärning utomlands.

En vanlig uppfattning om språkstudier är att de görs bäst utomlands där målspråket talas. Vad visar din forskning – är det så?

Att studera utomlands förknippas ofta med fördjupad språkinlärning och en tro på att språket hela tiden är närvarande. Att vi helt enkelt suger upp det och blir ”flytande", på liknande sätt som barn som lär sig sitt första språk. Som vuxen är språkinlärning mer utmanande – det finns inga språkliga mirakel ens när vi bor utomlands! Att studera utomlands är verkligen till hjälp för att lära sig använda språket i vardagliga sociala sammanhang, men vi måste vara realistiska när det kommer till utmaningarna och omfattningen av de språkliga vinster som vi kan göra när vi lever i ett sammanhang med målspråket.

Vilka utmaningar kan studenter möta när de studerar språk utomlands?

– En svårighet är att se till att eleven har tillräckligt mycket kontakt med språket. Det är lätt att träffa andra internationella studenter – vilket självklart är väldigt givande. Men i ett internationellt samhälle kan engelskan, som vår tids globala ”lingua franca”, lätt ta över. Att skapa sociala nätverk på plats med de som talar målspråket är särskilt utmanande.
I slutändan är studier utomlands en väldigt individuell upplevelse – det tar tid att etablera sig i ett nytt sammanhang och att lära sig att hantera de personliga, sociala, kulturella och språkliga utmaningar som vi upplever i en ny språkgemenskap.

Vilka tips skulle du ge till studenter som funderar på att studera språk utomlands?

– Först och främst, njut av upplevelsen! Var medveten om att det är en utmaning att studera utomlands samtidigt som du installerar dig i en ny miljö. Men det är också väldigt givande på alla plan; personligt, socialt, kulturellt, utbildningsmässigt. När det kommer till språkinlärningen gäller det att vara strategisk och skapa möjligheter att komma i kontakt med språket på olika sätt.

 

Av: Janna Roosch

Gästföreläsning: Study abroad – Opportunities and challenges for the university language student

Datum: 11 november

Tid: 13:15-14:15

Plats: Sal C350, Humanisten samt zoom

Föreläsningen hålls på engelska.

Läs mer: https://www.gu.se/en/event/study-abroad-opportunities-and-challenges-for-the-university-language-student