Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Olika erfarenheter av moderskap samlas i bok

Att vara mamma kan innebära allt från glädje och stolthet till smärta, stress och traumatiska upplevelser i förlossningsrummet. Antologin Mamma hursomhelst består av ett antal berättelser om hur det är att vara kvinna och förhålla sig till frågan om barn.

Mamma hursomhelst. Berättelser om moderskap rymmer både fakta och fiktion, skönlitterära texter varvas med intervjuer och vetenskapliga artiklar.

Det handlar om att vara en ensamstående mamma som tappar fattningen, adoption, att vara en gravid man, längtan efter ett barn som inte kommer, utlandsfödda mödrars rädsla för att BVC-personalen ska ta barnet ifrån dem, en vuxen dotters funderingar över den egna mamman och känslan av att vara otillräcklig.

porträtt anna williams– En del texter tar upp svåra, traumatiska och sorgliga ämnen. Vi var måna om att värna de medverkandes integritet, samtidigt fanns en vilja att berätta som vi var tacksamma över att vi fick ta del av, säger Anna Williams, professor i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet och en av redaktörerna för boken.

Återkommande tema i samtiden

Antologin föddes ur ett forskningsprojekt, där forskarna lade märke till att just moderskap var ett återkommande tema i samtiden: i självbiografier, skönlitteratur, bloggar och olika former av samtal frodades berättelserna om hur det är att vara mamma. Forskargruppen bestämde sig därför för att ställa samman en bok på temat.

– I projektet samarbetar litteraturvetare, genusvetare och medicinare, och vi ville samla lättillgängliga berättelser på temat moderskap som rörde alla dessa fält. Vi upptäckte snart att moderskapet nästan är omöjligt att komma undan för kvinnan. Hon är mamma hursomhelst: oavsett om hon har barn eller inte är hennes existentiella identitet fortfarande starkt knuten till hennes reproduktiva förmåga, säger Anna Williams.

Även skönlitterära författare

För att få en större bredd av ämnen och stilar bjöds även skönlitterära författare som Merete Mazzarella, Aase Berg, Cecilia Torudd och Anneli Jordahl in i bokprojektet.

– Forskargruppens ämnen blev förstås styrande men vi letade också efter skribenter som hade skrivit om moderskap. Vi tyckte att det var viktigt att också få med skönlitterära författare för att få till spännande korsbefruktningar mellan vetenskap och konst.

Förlossningsdepression fortfarande tabu

I Sverige drabbas mellan 10 och 15 procent av alla nyblivna mammor av depression. En av forskaren Cecilia Pettersons texter i antologin handlar om det tabu som fortfarande kringgärdar förlossningsdepression.

porträtt cecilia pettersson– Trots allt vi vet om den omställning som spädbarnstiden innebär – med till exempel sömnbrist, en helt ny livssituation och eventuella upplevelser av en svår förlossning – upplever många att det är svårt att inte leva upp bilden av den lyckliga modern. Då skapas lätt skuldkänslor och rädsla och många tenderar att skyla över de erfarenheter som inte passar med förväntningarna, säger Cecilia Pettersson, forskare i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet.

Text: Elin Widfeldt

omslag mamma hursomhelstRedaktörer för Mamma hursomhelst. Berättelser om moderskapär Margareta Fahlgren och Anna Williams.

Medverkande skribenter är Margaretha Fahlgren, Anna Williams, Aase Berg, Ulrika Dahl, Emma Eleonorasdotter, Kristin Eliasson, Jenny Engström Baron, Gabriele Griffin, Anneli Jordahl, Christian Lenemark, Erik Masao Eriksson, Merete Mazzarella, Cilla Naumann, Cecilia Pettersson, Christine Rubertsson, Sigrid Schottenius Cullhed, Anna Soltorp, Maria Svenning, Sara Sylvén, Cecilia Torudd och Helena Wahlström Henriksson.

Kontakt:

Cecilia Pettersson, forskare i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet
e-post: cecilia.pettersson@lir.gu.se, telefon: 0737-59 04 95

Anna Williams, professor i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet
e-post: anna.williams@littvet.uu.se, telefon: 018-471 29 61