Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Ökat samarbete med indiskt universitet

Publicerad

I slutet av augusti undertecknades ett samarbetsavtal mellan Göteborgs universitet och Nitte University i Indien. GU har haft ett långt samarbete med Nitte bland annat när det gäller akvakultur i kustnära vatten i södra Indien.

Det nya avtalet syftar till att öka det internationella utbytet mellan de båda universiteten på alla nivåer. Det handlar både om utbyte det gäller studenter och anställda, men också gemensamma forskningsprojekt och delning av publikationer och avhandlingar.

Vid signeringsceremonin för det nya samarbetsavtalet närvarade bland andra vice rektor för Nitte University, prof. Satheesh Kumar Bhandary och prof. Indrani Karunasagar. Från Göteborgs universitet deltog bland andra Per Hall som är proprefekt vid institutionen för marina vetenskaper. 

Antibiotikaresistens inom vattenbruk

Ett exempel på samarbete som bedrivs är ett tvärvetenskapligt projekt angående antibiotikaresistens inom vattenbruk i Asien och Afrika söder om Sahara. Projektet som drivs av bland andra Anna Godhe och Per Knutsson från Göteborgs universitet syftar till att bidra med kunskap för att minska spridningen av antibiotika i marin miljö och utveckla en handlingsplan för vattenbruksmiljöer i Asien och östra Afrika.