Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Obalanser i lärares digitala arbete?

Publicerad

Hallå där Annika Bergviken Rensfeldt, docent vid institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, IPKL, som sedan några månader leder forskningsprojektet Lärares digitala arbete – i balans mellan krav och stöd?, ett projekt som nyligen fick 4,8 mnkr i stöd från Forte under en treårsperiod.

Skolan som arbetsplats genomgår stora förändringar i och med den nya nationella digitaliseringsstrategin och läroplan som just nu sjösätts i Sverige. Forskningsprojektet ska med stöd från Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd undersöka lärares digitala arbete, framförallt när det finns påtagliga skillnader mellan krav och stöd.

Varifrån kom idén om forskningsprojektet?
– Flera av oss fem vid IPKL har nyligen avslutat ett treårigt VR-projekt om lärares professionella lärande i sociala media som har väckt nya frågor om lärares digitala arbete och arbetsvillkor. Vi vill också se digitaliseringens villkor och konsekvenser i ett sammanhang av marknadisering och större samhälls- och arbetslivsomvandlingar. Lägligt nog hade Forte en temautlysning i ”Arbetslivets utmaningar” där vi kunde få finansiering.

Vad utmärker projektet?
– Projektet fokuserar svenska förhållanden men genomförs i samarbete med en existerande australiensk studie. Det gör att vi kan ha en internationell utblick på det svenska sammanhanget. Det finns flera intressanta beröringspunkter mellan dessa båda länder som gör vissa jämförelser möjliga, i hur utbildningssystemen förändrats och präglats av digitaliseringsreformer. Vi har valt en lite innovativ approach där vi med basen i pedagogisk forskning kombinerar metoder från critical data science och critical sociology.

Hur ska projektet genomföras?
– Vi lägger stor vikt vid att följa lärare i arbetet och ta lärares perspektiv i projektet. Vi ska involvera lärare i att spåra det egna arbetet både online och offline. Både kvalitativa och storskaliga plattformsdatametoder ska utnyttjas för detta syfte. Vi har strävat efter en spridning av lärare verksamma i friskola och kommunal skola och både inom grundskola och gymnasium till exempel. En annan viktig del av projektet är att samverka med arbetsmarknadsparter, och gemensamt med dem och involverade lärare ta fram policyriktlinjer för ett digitalt hållbart arbete.

För mer information: Docent Annika Bergviken Rensfeldt, IPKL, epost: annika.bergviken-rensfeldt@gu.se, tel: 031-786 2823

Läs mer om forskningsprojektet Lärares digitala arbete - i balans mellan krav och stöd?