Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Nyutnämnda hedersdoktorer vid Sahlgrenska akademin

Publicerad

Gunilla Backman, Carl Bennet och Denis Mukwege har utsetts till hedersdoktorer på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.

Porträttbilder på Gunilla Backman, Carl Bennet och Denis Mukwege

Till hedersdoktorer vid Sahlgrenska akademin utses år 2019 tre personer som sedan många år har betydelsefulla samarbeten med Göteborgs universitet. Med utnämningarna vill akademin markera både uppskattning över det som varit, och en vilja till fortsatt samverkan.

– Vi riktar ett varmt tack till årets hedersdoktorer. De har gjort stora insatser på många håll i samhället, och bidragit till höjd nivå på utbildning och forskning vid Göteborgs universitet och Sahlgrenska akademin, säger Agneta Holmäng, dekan vid Sahlgrenska akademin.

– Samtidigt vill vi gärna knyta de här personerna ännu närmare till oss. De har alla tre pågående och viktiga samarbeten med oss, konstaterar Agneta Holmäng.

Forskning, utbildning, global hälsa, framtidens vårdmiljöer och vård under extrema yttre omständigheter. Det är några beskrivningar som ringar in områden där årets hedersdoktorer är verksamma.

Samtliga tre deltar vid doktorspromoveringen på Göteborgs universitet den 18 oktober. Den mest långväga gästen, Denis Mukwege, promoveras till filosofie hedersdoktor, medan Gunilla Backman och Carl Bennet promoveras till medicine hedersdoktor.

Bild
Foto av Gunilla Backman
Gunilla Backman - senior rådgivare, författare och medicine hedersdoktor. Foto: Johan Wingborg
Foto: Johan Wingborg

Gunilla Backman, född 1970, är verksam på biståndsmyndigheten Sida som senior rådgivare inom hälsa och SRHR (sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter) mot Asien, Mellanöstern och Nordafrika. Hon har också skrivit böcker om hälsosystem och mänskliga rättigheter.

I sin avhandling vid The London School of Hygiene & Tropical Medicine 2018 lyfte hon ett föga studerat område – tillämpning av mänskliga rättigheter i arbetet för mental hälsa i låg- och medelinkomstländer, utifrån kvalitativa fallstudier i Nepal.

Arbetet var frukten av ett långt engagemang inom rätten till hälsa och mänskliga rättigheter. Gunilla Backman har tidigare varit Senior Research Officer hos FN:s första särskilde rapportör om rätten till hälsa, professor Paul Hunt, och Violence Prevention Advisor för Världshälsoorganisationen WHO i Kosovo.

Inom Göteborgs universitet har Gunilla Backman lett utbildningar om rätten till hälsa och om hälsosystems utformande. Hon har även inspirerat till och medverkat i en styrgrupp vid Sahlgrenska akademin för integrering av mänsklig rättighetsträning i medicinutbildningen och vid temadagar för alla vårdprogram.

Carl Bennet, född 1951, är industriman inom bland annat medicinteknik, med ett stort samhällsengagemang och en röst i samhällsdebatten. Via sitt bolag Carl Bennet AB är han huvudägare i börsnoterade Getinge, Arjo, Lifco och Elanders. Han sitter också i styrelserna för Holmen och L E Lundberg.

Bild
Foto av Carl Bennet
Carl Bennet - industriman inom bland annat medicinsk teknik och medicine hedersdoktor.
Foto: Johan Wingborg

Under åren 2007-2013 var Carl Bennet ordförande i Göteborgs universitets styrelse. Under dessa år utarbetade universitetsstyrelsen en ny vision för universitet, Vision 2020. Han har genom tydligt ledarskap med akademiska ideal och klara målsättningar visat hur universitetet kan öka sin ambitionsnivå och bli än mer framgångsrikt.

Carl Bennet AB finansierar forskning vid ett flertal universitet och högskolor, inklusive Göteborgs universitet. Forskningsinsatserna görs för att bygga upp och stärka kunskapsmiljöer ur såväl nationellt som internationellt perspektiv.

Carl Bennet AB har också deltagit som en av sponsorerna i Nobel Week Dialogue, ett arrangemang som ingår i det officiella programmet under Nobelveckan och där allmänhet ges möjlighet att möta och lyssna på framstående forskare och andra experter.

Denis Mukwege, född 1955, är gynekolog, chef för Panzisjukhuset och stiftelsen Panzi Foundation samt professor ansvarig för klinisk forskning vid Université Evangelique en Afrique, UEA, i staden Bukavu i Demokratiska republiken Kongo. Han fick Nobels fredspris 2018 för sin kamp mot sexuellt våld och för kvinnors rättigheter.

Tillsammans med sina kollegor har Denis Mukwege under tjugo år utvecklat stor expertis i att behandla kvinnor och flickor med svåra genitala skador, inte minst inom fistelkirurgi.

Bild
Foto av Denis Mukweget
Nobelpristagare och hedersdoktor Denis Mukwege.
Foto: Torleif Svensson/Läkarmissionen

Inom ramen för ett avtal mellan Sahlgrenska akademin och UEA pågår student- och lärarutbyten, forskning inom transfusionsmedicin, återkommande undervisning i ortopedi för läkarstudenter vid UEA och ett doktorandprojekt kring lunginflammation hos barn där doktoranden är barnläkare vid Panzisjukhuset.

Denis Mukwege och Marie Berg, professor i vårdvetenskap vid Sahlgrenska akademin, har gemensamt publicerat en vetenskaplig dokumentation av en holistisk och personcentrerad vårdmodell för kvinnor utsatta för sexuellt våld. Nyligen startades också ett forskningsprojekt vid Panzisjukhuset där simuleringsbaserad klinisk träning ska införas i syfte att förbättra förlossningsvården.

Bilder: Gunilla Backman och Carl Bennet (foto: Johan Wingborg) och Denis Mukwege (foto: Håkan Flank/Läkarmissionen, övre bilden, och Torleif Svensson/Läkarmissionen, nedre bilden).