Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Nytt projekt för att vidareutveckla Lindholmen Science Park med fokus på unga

Forskare från avdelningen för interaktionsdesign ska tillsammans med andra aktörer vidareutveckla Lindholmen Science Park i allmänhet och Visual Arena i synnerhet som en mötesplats för unga med intresse för innovation inom områdena IT, visualisering och spel.

Metoden är en deltagarcentrerad, medskapande utvecklingsprocess tillsammans med gymnasieelever, studenter vid masterprogrammet Interaktionsdesign samt unga forskare vid Chalmers, Interactive Institute och Göteborgs universitet. Projektet syftar till att föra samman alla dessa aktörer i en gemensam mötesplats med fokus på ungas kreativitet och skapande och ta tillvara alla de synergieeffekter som kan uppstå i mötet mellan företagande, formell utbildning och ungas initiativförmåga.

Projektet möjliggörs genom bidrag om 550 000 kronor från Tillväxtverket.