Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Nytt nordiskt forskarnätverk etablerat

Publicerad

I mitten av april möttes deltagarna inom det nya forskarnätverket Nordic Early Childhood Systems, NECA, på Pedagogen för en första träff och workshop. Nätverkets fokus är barn, familjer och institutioner där familjer är inblandade.

Deltagarna i det nya nätverket.

Den nya tvärvetenskapliga forskargruppen är ett svar på insikten att samspelet mellan familj och förskola spelar en avgörande roll för barns möjligheter och förutsättningar för utbildning, socialt liv, hälsa och välbefinnande.

– Vi inser samtidigt att begreppet familj är ett mångfacetterat begrepp som omfattar mångfald i flera bemärkelser. Familjen som företeelse utvecklas och förändras och kan ta sig många olika uttrycksformer, säger Susanne Garvis, professor vid institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, svensk koordinator inom NECA samt en av värdarna för det inledande mötet där ett trettiotal forskare från de nordiska länderna deltog.

Tvärvetenskaplig forskargrupp

NECA kommer att vara en tvärvetenskaplig forskargrupp som bygger på en rad teoretiska perspektiv och metoder inklusive kvantitativa, kvalitativa och blandade metoder.

– Vi vill föra samman medlemmar från olika delar av samhället för att diskutera och utbyta information om barn och familjer. Det inkluderar bland andra forskare, företrädare för departement, skola, myndigheter samt föräldraorganisationer, säger Susanne Garvis.