Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Nytt forskningsprojekt: Alternativa matmarknader

Publicerad

Christian Fuentes och Maria Fuentes har fått 3 miljoner kronor från Formas för projektet Alternative Food Markets: Promoting new modes of food provisioning and consumption. Projektet pågår i tre år och syftar till att utveckla ny fördjupad kunskap om hur alternativa livsmedelsmarknader kan organiseras, upprätthållas och utvidgas. Så här beskriver forskarna sitt projekt:

  ”Idag pågår försök att etablera alternativa livsmedelsmarknader – marknader som organiseras på ett okonventionellt sätt med syftet att främja hållbara och hälsosamma livsmedelsalternativ. Utvecklingen är lovande, men idag vet vi väldigt lite om hur alternativa marknader utvecklas, stabiliseras, expanderar och löses upp. Det finns ett antal kunskapsluckor som behöver fyllas för att vi ska förstå hur alternativa marknader fungerar och om de främjar hållbarhet.
Genom ett etnografiskt tillvägagångssätt undersöker det här projektet tre olika alternativa livsmedelsmarknader: marknader för livsmedelssubstitut, marknader för lokala livsmedel och konsument-till-konsument-marknader. Intervjuer med nyckelpersoner, etnografiska observationer av handel och dokumentanalys kombineras för att förstå hur alternativa livsmedelsmarknader utvecklas och stabiliseras och hur och under vilka förutsättningar de expanderar eller löses upp.”