Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Nytänkande behövs inom maritim turism

Publicerad

Turismen växer i Västsverige vilket skapar möjlighet till samhällsutveckling men också intressekonflikter, exempelvis mellan att bevara och att utveckla. Innovation används alltmer när vi pratar om lokal och regional tillväxt men inom turism är det inte lika vanligt. I september släppte Göteborgs universitet en ny rapport där innovationsarenor för turism har studerats.

Besöksnäringens företag saknar ofta en kultur som främjar innovationsprocesser. Lägg till att näringen är fragmenterad, småskalig och konkurrensintensiv. För att skapa innovationer inom turism och besöksnäring krävs därför att flera hinder undanröjs. Eva Maria Jernsand, forskare vid Göteborgs universitet som skrivit rapporten Innovationsarenor för turism – från ekosystem till labb, ser flera möjligheter för hur stödfunktioner, mötesplatser och testmiljöer kan lyfta innovation inom branschen.

-Det finns idag inga etablerade testmiljöer i Västsverige som är anpassad för turism eller maritim turism. Det närmaste vi har hittat är Garveriet i Floda som fokuserar på hållbar mat. De experimenterar med nya koncept och lär kunderna hur det är möjligt att producera och konsumera mat på ett hållbart sätt, säger Eva Maria Jernsand.

- De innovationsstödsystem som finns idag är inte anpassade för besöksnäringen eftersom det bygger på skalbarhet, teknisk höjd och banbrytande idéer. Det behövs nytänkande kring partnerskap och affärs- och produktutveckling. Nätverk av företag och andra organisationer behöver skapas, underhållas och utvecklas för att främja lärande och innovation, menar Eva Maria Jernsand.

Rapporten Innovationsarenor för turism – från ekosystem till labb ger flera förslag på åtgärder, både generella och specifika för Bohuslän. Rapporten finns att ladda ner och presenteras också på den avslutande konferens för projektet Maritim Utveckling i Bohuslän (MUB) den 11 oktober på Tanumstrand.
Läs mer om MUB:s konferens här.