Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

"Nygamla" kommunikatörer på JMG

På en institution som utbildar och forskar i medie- och kommunikationsvetenskap och journalistik är det kanske naturligt att det finns ett stort och genuint intresse för kommunikation. Utöver allt utbyte som varje dag sker mellan lärare, forskare, studenter och omvärld finns sedan en tid tillbaka också två personer som specifikt arbetar med institutionens kommunikation; Ann-Sofie Sten och Christian Swalander.

Christian Swalander och Ann-Sofie StenAnn-Sofie Sten tillhör skaran av JMG-utbildade kommunikatörer och har haft det som yrke i snart tolv år. Senast arbetade hon på Institutionen för globala studier. Hon har även ett stort intresse för internationella frågor och i bagaget ligger också en examen i Globala utvecklingsstudier och en utbildning som internationell projektkoordinator.

Idag delar hon sin arbetstid mellan JMG och Psykologiska institutionen och trivs utmärkt på båda ställena. Att arbeta med två enheters kommunikationsfrågor parallellt är både givande och intressant.

Det internationella engagemanget lever vidare genom att hon ingår i Sveriges resursbas av internationella valobservatörer och ibland åker hon iväg på uppdrag i OSSE:s och EU:s regi. Ofta har det burit österut och senast observerade hon parlamentsvalet i Georgien.

Skidåkning är ett annat stort intresse. I flera år arbetade Ann-Sofie på restauranger på sommaren för att kunna spendera vintrarna i Alperna. Nu för tiden blir det mera veckovis och snart återvänder hon till Georgien, den här gången som skidturist.

Christian Swalander kom till JMG från Enheten för biblioteks- och informationsvetenskap som funnits vid GU i ett tiotal år för att svara för forskningsanknytningen av bibliotekarieutbildningen i Borås, där han också undervisade i litteratursociologi och genrekunskap.

Vid JMG jobbar han mest med att skriva artiklar och fotografera för hemsidan med särskild bevakning på gästprofessorns seminarieserie. Han har också en del textseminarier i journalistutbildningen och under våren kommer han att vara pressansvarig vid SOM-insitutet.

Christian är journalist och litteraturvetare, och har bl a vikarierat som lektor i litteraturvetenskap vid Högskolan i Skövde under några år. Han skriver litteratur- och teaterkritik i Borås Tidning. Tillsammans med tidningens kulturchef Lena Kvist och författaren och kritikern Anna Hallberg utgör han den jury som varje år utser vinnaren av Borås Tidnings litterära debutantpris.

Cyklar och springer varje dag. På vintern med dubb.