Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Nyfiken på vad ekonomisk historia är?

Publicerad

Boken Vad är ekonomisk historia? ger en introduktion av ekonomisk historia, med syfte att väcka nyfikenhet för ämnet, samt visa på dess möjligheter som akademisk disciplin och tillämpad samhällsvetenskap. Boken visar hur ekonomisk-historiska perspektiv, teorier och metoder kan användas för att analysera olika utvecklingsförlopp med avgörande betydelse för samhällsutvecklingen då som nu.

Bild
Bokomslag Vad är ekonomisk historia?

Forskarna vänder och vrider på begrepp som tillväxt, industrialisering, resursfördelning, kapital och arbete. På detta sätt bidrar ämnet till vår förståelse av mänsklighetens långa historia, samtidigt som det också bidrar med nya perspektiv på vår egen samtid.

- Att ha fått vara med att skriva boken har varit spännande dels eftersom projektet belyser olika typer av forskning inom ekonomisk historia, men också för att boken handlar om att knyta undervisning och aktuell forskning närmare varandra, säger Oskar Broberg, forskare inom ekonomisk historia på Institutionen för ekonomi och samhälle på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, och en av bokens redaktörer.

Bokens 25 författare representerar samtliga svenska lärosäten som undervisar i ekonomisk historia på alla utbildningsnivåer, varav sju med koppling till Institutionen för ekonomi och samhälle, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Författarna är också aktiva forskare och bidragen bygger på en stor samlad erfarenhet av aktuell svensk och internationell forskning inom ämnet. Boken vänder sig främst till universitets- och högskolestudenter på grundläggande nivå och fungerar utmärkt som en introduktion till ämnet.