Bild
Framsida för rapporten Svenska trender
Länkstig

Nya Svenska trender är här

Publicerad

Idag släpps årets upplaga av SOM-institutets stora rapport Svenska trender. Denna rapport är vår mest lättillgängliga resurs för att följa utvecklingen i Sverige från 80-talet och fram till idag.

Svenska trender samlar SOM-institutets långa tidsserier inom en rad olika områden. Rapporten utgår från de nationella SOM-undersökningarna, vars 37:e upplaga nyligen presenterats. Årets version av Svenska trender innehåller uppdateringar av formatet och släpps även med en tabellbilaga som låter läsaren se de exakta värdet för alla rapportens mätpunkter.

Nyheter från den senaste SOM-undersökningen

Under SOM-seminariet den 28 mars presenterades de första resultaten från den nationella SOM-undersökningen 2022. I Svenska trender återfinns många nya resultat och spännande tidsserier som ännu inte visats från denna undersökning. Här är några exempel:

Förtroende för vården stabiliserats

Sjukvård hamnade på andra plats under brottslighet i den senaste SOM-undersökningens mätning över viktiga samhällsfrågor i landet. Men undersökningen visar också ett tydligt tapp i förtroendet för sjukvården, jämfört med de rekordnivåer vi såg under pandemin. Även förtroendet för sjukvårdspersonal sjunker något.

Skärmklipp från Svenska trender som visar förtroende för sjukvården
Förtroende för Sjukvården, Universitet och högskolor samt Grundskolan. Från Svenska trender 1986-2022 (sid. 13).

71 procent av svenskarna har ett ganska eller mycket högt förtroende för Sjukvården. Detta är fortfarande strax över nivåerna från år 2019 och i toppskiktet av de institutioner som mäts i undersökningen. För första gången har dock Polisen gått om (72 procent med förtroende) och glappet ner till Universitet och högskolor (64 procent med förtroende) har minskat. Även förtroendet för Grundskolan minskar något från de höga nivåer som uppmättes år 2020.


Oro för Ryssland syns på många områden

Att oron för situationen i Ryssland (frågans formulering sedan 1993) har ökat förvånar ingen. 69 procent av svenskarna svarar nu att situationen i Ryssland är mycket oroande inför framtiden. Det pågående krigets effekter syns även väldigt tydligt i resultaten på frågor om andra internationella organ som attityder till FN, EU och Nato.

Skärmklipp av grafer från Svenska trender, visar mätpunkter från sex tidsserier men endast de senaste 15 åren
Andel som svarat Mycket oroande i en handfull säkerhetsrelaterade frågor. Från Svenska trender 1986-2022 (sid. 17).

I SOM-institutets egna mätning av samhällsoro syns tydlig minskning i graden av oro på många områden. Terrorism, Antibiotikaresistens, Globala epidemier, Organiserad brottslighet och Ökad narkotikaanvändning är alla exempel på områden där oron minskat tydligt sedan 2021. Även oro för samtliga miljö- och klimatrelaterade problem har minskat. En delförklaring är att kriget flyttar fokus från många av dessa frågor.
 

Återhämtning för utelivet men inte biobesök

SOM-undersökningen studerar även svenskarnas livsstil och inkluderar en rad olika vanor. Pandemin medförde stora minskningar i utförande för i princip allt som sker utanför hemmet och tillsammans med andra. 2022 års mätning visar att i princip alla vanor nu återhämtat sig och är tillbaks på ungefär samma nivåer som år 2019.

Delar av tidsserier för bland annat biobesök
Andel som gått på bio och teater halvårsvis och som gått på restaurang månadsvis de senaste 12 månaderna. Från Svenska trender 1986-2022 (sid. 20).

Ett tydligt undantag är biobesöken, där endast hälften av det tapp pandemin orsakade har återhämtats. 32 procent av svenskarna svarar att de gått på bio minst en gång i halvåret under det senaste året, att jämföras med omkring 45 procent i slutet av 2010-talet och 54 procent rekordåret 2016.

Den nationella SOM-undersökningen 2022
  • Den trettiosjunde årliga nationella SOM-undersökningen
  • Datainsamlingsperiod: 12 september - 30 december
  • Urval: 26 250 slumpmässigt utvalda personer boende i hela Sverige.
  • Ålder: 16 - 90 år
  • Nettosvarsfrekvens: 49 procent

Läs fullständig metodrapport