Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Nya medel till projekt om internationella karteller i ett historiskt perspektiv

Publicerad

Susanna Fellman, professor i ekonomisk historia på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, har fått 1 800 000 kr till ett projekt om internationella karteller i ett historiskt perspektiv: "Understanding international cartels in the 20th century: tracing size and scope.

"

Om projektet

Projektet ”Att förstå internationella karteller under 1900-talet” studerar internationella karteller i historiskt perspektiv. Frågeställningen är hur frekventa, utbredda och inflytelserika dessa karteller var. Empiriskt fokuseras kartellernas organisation, avtal och geografiska aspekter. I studien utnyttjas en databas över internationella karteller (c.1880-1970) som är under uppbyggnad, samt annat historiskt och statistiskt material. Projektet är unikt, då man i historisk kartellforskning främst fokuserat på individuella karteller. Ämnet är också relevant då handelspolitiska och koncentrationsfrågor är aktuella. Forskagruppen består av två väletablerade och tre yngre forskare med hög expertis på området.

Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse samt Tore Browaldhs stiftelse

Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse samt Tore Browaldhs stiftelse har till ändamål att stödja samhällsvetenskaplig forskning inom främst företagsekonomi, nationalekonomi och ekonomisk historia.