Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Nya forskningsprojekt från Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse

Christer Lundh och Susanna Fellman, båda professorer i ekonomisk historia på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet har fått anslag till två forskningsprojekt av Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse.

Patterns of selective out-migration of natives from Sweden, 1996-2007

Projektet, "Patterns of selective out-migration of natives from Sweden, 1996-2007”, som sökts av Christer Lundh (huvudsökande) och Yitchak Haberfeld (medsökande, Tel Aviv University), tilldelades 1,3 miljoner kronor.

Om projektet

Selektiv utflyttning från hemlandet är en mycket viktig och omdebatterad företeelse med bäring på skillnader i avkastningen på humankapital och fenomenet ”brain drain”. I projektet studeras utflyttningsmönstret 1996-2007 för personer födda i Sverige. Det övergripande syftet är att testa selektivitetshypotesen (Chiswick; Borjas), som säger att utvandrare är positivt självselekterade, och att det tydligaste mönstret av positiv självselektion inom en emigrantpopulation finns bland högutbildade som flyttat till ett högt utvecklat land med fri marknadspolitik och restriktiv välfärdspolitik som USA.

De-industrialisation and re-industrialisation: reinventing the Swedish textile and clothing industry 1970-2005

Det andra projektet heter ”De-industrialisation and re-industrialisation: reinventing the Swedish textile and clothing industry 1970-2005”, och har tilldelats 2 miljoner kronor. Med i projektet är Lena Andersson-Skog, professor i ekonomisk historia vid Umeå universitet, (huvudsökande) och Susanna Fellman (medsökande).

Om projektet

I projektet studeras den svenska textil- och beklädnadsindustrins utvecklingsmönster under perioden 1970-2005, med ett speciellt fokus på kris och förnyelse. Projektets syfte är att analysera drivkrafterna bakom konfektionsindustrins cykliska utveckling i Sverige sedan 1970-talet. Hur kan en typisk låglöneindustri bli framgångsrik i Sverige efter 1990? Vilken roll spelade teknisk utveckling, marknadsförändringar och politiska förhållanden för branschen under olika perioder? Detta är frågor som anlyseras i projektet.